• Kleven Robot Controller 

      Kobbevik, Anders Bakken; Langlo, Simon Djupvik; Westerskow, Audun Høimyr (Bachelor thesis, 2015)
      Dette er en prosjektrapport som tar for seg utviklingen av en Android applikasjon som i en viss grad skal erstatte bruken av en robot-kontroller av typen Motoman DX100. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kleven ...