Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvanæs, Dag
dc.contributor.authorDrivenes, Andreas
dc.date.accessioned2017-10-11T14:00:25Z
dc.date.available2017-10-11T14:00:25Z
dc.date.created2017-06-19
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17072
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459758
dc.description.abstractKroniske sykdommer er den mest vanlige dødsårsaken på verdensbasis. Ved å følge opp pasienter i sitt eget hjem med egenrapportering av dagsform og innrapportering av sensordata, ønsker man å redusere sykehusinnleggelser og øke trygghets- og mestringsfølelsen. Avstandsoppfølging av kronisk syke (avstandsoppfølging) er et satsingsområde for Norge som har bevilget 30 millioner til et prosjekt for å teste ut dette i fire kommuner: Sarpsborg, Oslo, Stavanger og Trondheim. Skybasert tingenes internett (IoT) blir presentert som en teknologi som skal løse en mengde problemer knyttet til innsamling av sensordata i stor skala. Nye plattformer som AWS IoT har blitt lansert for å støtte denne utviklingen med ferdig infrastruktur og komponenter. I denne masteroppgaven ble en frittstående prototype av et pulsoksymeter koblet til AWS IoT, evaluert for bruk i avstandsoppfølging. Hensikten med dette var å finne en arkitektur for avstandsoppfølging basert på moderne IoT-skyløsninger, og finne ut hva som vil bli viktige aspekter ved utviklingen av en slik teknologisk plattform fremover. Prototypen var basert på en Raspberry Pi Zero W, en fingeravtrykkssensor for autentisering av pasienten, en knapp og tre lysdioder. Det ble gjennomført en case-studie for å se hvordan Trondheim kommune jobber med avstandsoppfølging, og hva som er status på det prosjektet i første halvdel av 2017. Et bakgrunnsintervju med Trondheim kommune ble gjennomført. På slutten av prosjektet ble prototypen vist fram til kommunen og SINTEF i to ulike intervjuer. Resultatene viste at en mulig arkitektur for avstandsoppfølging kan realiseres med skyplattformen AWS IoT som gir god innebygd sikkerhet. Prosjektet identifiserte fire implikasjoner for utviklingen av skybasert IoT som teknologisk plattform for avstandsoppfølging: sikkerhet og autentisering, personvern, utviklingsomgivelser og pris og administrasjon. Med tanke på sikkerhet og autentisering er det viktig å benytte ende-til-ende-kryptering og tofaktorautentisering. Benytt helst Bluetooth-versjon 4.2 eller nyere. For personvern gjelder det å sørge for at brukeren kan kontrollere egne data og tenke på hvordan de nye personvernreglene i 2018 vil påvirke systemer. AWS IoT var enkelt å benytte for utviklere og gjorde at mer tid kunne brukes til å jobbe med selve prototypen. Kommunen måtte bruke mye ressurser på å eie hele verdikjeden selv. Det kan være billigere og enklere kun å dele ut sensorer. Trondheim kommune påpekte at det vanskelige med avstandsoppfølging ikke nødvendigvis er teknologien, men å få løsningen til å fungere i storskala i en kommune med flere hundre brukere. De ville kanskje heller ha en løsning med flere sensorer rundt en sentral hub (som godt kunne være frittstående), enn å ha alt integrert i sensoren. De så for seg en fremtid der brukeren selv skal kunne velge hva slags løsning de vil bruke og at kommunen kan være til stede på de plattformene brukeren er fra før av. Forskere ved SINTEF mente at rapportering av dagsform burde vært med i prototypen. Helst ville de også ha inn egenbehandlingsplanen til brukeren inn slik at den ikke bare er på papir. De var teknologioptimistiske når det gjaldt bruken av sensordata i fremtiden og så på automatisk analyse av data og bedre toveiskommunikasjon som noe positivt å jobbe med videre.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectDatateknologi, Algoritmer og HPC
dc.titleSkybaserte løsninger for avstandsoppfølging av kroniske pasienter: - Design og evaluering av et pulsoksymeter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel