Show simple item record

dc.contributor.advisorOrtova, Martina
dc.contributor.authorNygård, Karianne Horgen
dc.contributor.authorHagen, Grethe Eng
dc.date.accessioned2017-10-10T09:05:29Z
dc.date.available2017-10-10T09:05:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459367
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloroppgaven er å få frem hva mentoring er og hvordan ledere kan benytte seg av dette som et lederutviklingsverktøy. Dette har vi forsøkt belyst ved å foreta intervjuer med 14 ulike ledere fra ulike organisasjoner i Norge. Vi har benyttet kvalitativ metode gjennom semistrukturerte intervjuer ved bruk av telefon og e-post kommunikasjon. Vårt ønske er å inspirere ander ledere til å utforske mentoring. Mentoring kan benyttes både til personlig utvikling som leder, og organisasjonsutvikling. Det finnes ulike former for mentoring. For å vise dette har vi i diskusjonskapittelet trukket frem ulike måter mentoring kan benyttes på. Samtidig viser det seg at flere mener de benytter seg av mentoring, men lederutviklingsverktøyet de egentlig benytter ligner mer på veiledning eller coatching. Mentoring er ikke like utbredt i Norge som man skulle tro. Oppsummeringen av denne bacheloroppgaven viser at mentoring handler om å skape læringsrommet, og en til en relasjonen. Vi har sammenlignet mentoring med veiledning og coaching. Mentoring skiller seg mest ut ved den gjensidige læringen man skaper ved refleksjon, diskusjon og å stille spørsmål. Det menneskelige aspektet er i fokus.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi, ledelse og bærekraftnb_NO
dc.subjectmentoringnb_NO
dc.subjectlederutviklingnb_NO
dc.titleMentoring som lederutviklingsverktøynb_NO
dc.title.alternativeMentoring and leadership developmentnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record