Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæteren, Anne-Lise
dc.contributor.authorHelmerstuen Farmen, Stine
dc.date.accessioned2017-09-28T11:24:41Z
dc.date.available2017-09-28T11:24:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457302
dc.description.abstractI denne kvalitative studien har fokuset vært på foreldres opplevelser og erfaringer når eget barn får ADHD-diagnosen, og formålet har vært å få fram foreldrenes stemmer. Foreldre er de som kjenner barna best, og det er en gruppe som sitter inne med mye kunnskap og erfaringer som det er viktig at blir videreformidlet og delt. Studien har tatt utgangspunkt i problemstillingen: ”Hvilke opplevelser og erfaringer har foreldre i forbindelse med ADHDdiagnosen hos eget barn?” Det ble gjennomført tre semistrukturerte intervjuer med to mødre og et foreldrepar, og funn fra intervjuene viser at foreldre har ulike opplevelser og erfaringer med diagnosen. Det kom fram at foreldre i ulik grad har blitt anerkjent av ansatte i barnehage og skole, og at det har variert i hvilken grad foreldrene har blitt sett, hørt og forstått. Videre kommer det fram i studien at barn med ADHD har utfordringer med å danne og ivareta relasjoner til jevnaldrende, og at deres største utfordring i hverdagen er det sosiale. Barn med ADHD blir ofte dominerende i lek, og det fører ofte til at andre barn velger å trekke seg unna. Til slutt viser funn fra studien at samarbeidet mellom barnehage, skole og hjem varierer i kvalitet. For noen har samarbeidet vært positivt, og foreldrene forteller at de har blitt sett og forstått, de har fått påvirke beslutninger som er tatt, og de føler seg ivaretatt av de ansatte. For andre har samarbeidet vært preget av liten forståelse fra de ansattes side, og foreldrene sier de føler seg oversett og lite ivaretatt. This qualitative study has focused on the experiences parents have when their own child is diagnosed with ADHD, and the purpose has been to bring out the parents´ voices. It is parents who know the children best, and they are a group of people with a lot of important knowledge and experience that should be passed on and shared. The study is based on the question: “What kind of experiences do parents have when their own child is diagnosed with ADHD?” Three semi-structured interviews were conducted, with two mothers and a couple, and results from the interviews show that parents have different experiences with the diagnosis. It was found that parents, to different degrees, have been recognized by staff in kindergarten and school, and that it has varied to what extent the parents have been seen, heard and understood. Furthermore, it appears in the study that children with ADHD have challenges in forming and maintaining relationships with peers, and that their biggest challenge in everyday life is social interaction. Children with ADHD are often dominant when they play with others, and that would lead other children to withdraw. Finally, results from the study show that cooperation between kindergarten, school and home varies in quality. For some, the collaboration has been successful, and the parents are seen and understood, they have had the chance to influence decisions that has been made, and they feel that the employees have taken good care of them. For others, the collaboration has been characterized by little understanding from the employee’s side, and the parents say they feel overlooked and taken little care of.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvordan oppleves det for foreldre når barn blir diagnostisert med ADHD? En kvalitativ studie om foreldres opplevelser og erfaringer i forbinnelse med ADHD når eget barn får diagnosennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel