Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorSingstad, Bård Inge
dc.date.accessioned2017-09-28T11:03:16Z
dc.date.available2017-09-28T11:03:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457282
dc.description.abstractI masteravhandlingen min har jeg undersøkt hvordan 1011 elever med og uten IOP har opplevd overgangen fra 10 klasse til vgs. Forutsetningen for utvalget var at de hadde deltatt på begge undersøkelsene i prosjektet «Overgangen fra ungdomsskole til videregående» (Mjaavatn og Frostad, 2016). Frostad og Mjaavatn hadde samlet inn data da elevene gikk i 10 klasse våren 2015, og i første termin i vgs høsten 2015. Jeg fikk tilgang til disse dataene. Jeg oppdaget tidlig at gruppen uten IOP lå cirka ett karakterpoeng over IOP-gruppa i 10 klasse i fagene matematikk, engelsk og norsk som ble summert til en skåre. Forskjellene i karakterer mellom gruppene gjorde meg nysgjerrig på om det var samme mønster i selvoppfatning og indre motivasjon. Akademiske, sosiale og generelle forventninger og opplevelser ble også undersøkt. Jeg utførte t-tester mellom gruppene og mellom målingene. Cohens`d ble brukt som effektstørrelsesmål for å finne ut om signifikante forskjeller var av betydning. Teoretisk er oppgaven forankret i teori om selvoppfatning og motivasjon samt skolepolitiske dokumenter og tidligere forskning omkring spesialundervisning. Funn ble så presentert og gruppen med IOP hadde signifikant svakere sumkarakter i forhold til resten i begge undersøkelsene. IOP-gruppa hadde steget litt mellom målingene. Selvoppfatning ble målt ved 4 undervariabler. Her skåret gruppen uten IOP signifikante høyere enn gruppa med IOP, unntatt på variabelen «selvverd» der forskjellen ikke var signifikant. Målene på selvoppfatning hadde gått statistisk signifikant opp mellom målingene for begge gruppene, unntatt for selvverd, men Cohens`d viser at bare gruppen med IOP hadde en liten effekt mellom målingene på «selvvurdering av egen kompetanse» og «sosial selvoppfatning» og en moderat effekt på variabelen «innsats». I 10 klasse hadde IOP-gruppa signifikant lavere indre motivasjon enn gruppa uten IOP. På vgs hadde IOP-gruppa steget nesten 4 snittpoeng, og hadde høyere gjennomsnitt enn de andre. Cohens`d avslørte en moderat effekt av å tilhøre IOP-gruppen etter overgangen til vgs. Det var ingen betydelig forskjell mellom gruppene angående akademiske og sosiale forventninger til VG1 i 10 klasse. Begge gruppene opplevde at deres akademiske forventninger til vgs ikke ble oppfylt, men de sosiale forventningene ble innfridd. Gruppen uten IOP opplevde en statistisk signifikant forbedring av sosiale opplevelser, men effekten var av liten betydning. Endringsvariablene viste at gruppene hadde relativt like forventninger og opplevelser mellom målingene, men IOP-gruppa hadde større generelle forventninger til vgs i 10 klasse og opplevde overgangen til vgs bedre enn gruppa uten IOP.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMasteroppgave i Spesialpedagogikknb_NO
dc.titleFør og etter overgangen til VGS - Hvordan opplever elever med IOP i 10.klasse overgangen til vidregående skole sammenliknet med elever uten IOP? Er det forskjeller når det gjelder karakterer, selvoppfatning, motivasjon og akademiske, sosiale og generelle endringsopplevelser i 10.klasse og VG1?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel