Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLyngseth, Elise Johansen
dc.contributor.advisorPettersen, Marit
dc.contributor.authorSkott, Ingrid
dc.date.accessioned2017-09-28T09:06:32Z
dc.date.available2017-09-28T09:06:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457240
dc.description.abstractDet finnes mange barn som har begrensede muligheter til å kommunisere ved hjelp av tale, og disse barna har derfor behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for å kunne gjøre seg forstått og kunne kommunisere med andre mennesker. Denne studien har tatt sikte på å få innblikk i erfaringene til tre spesialpedagoger om temaet alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen. Studiens problemstilling er som følger: Hvilke erfaringer har tre spesialpedagoger i barnehagen med alternativ og supplerende kommunikasjon? I tillegg er tre forskningsspørsmål formulert for å presisere problemstillingen. Forskningsspørsmålene omhandler spesialpedagogens vektlegging i arbeidet med alternativ og supplerende kommunikasjon, spesialpedagogens tilrettelegging for ASK og hvordan spesialpedagogene arbeider for å inkludere barn med behov for ASK i barnegruppen. Med utgangspunkt i problemstillingen og forskningsspørsmålene var det mest hensiktsmessig å benytte en kvalitativ forskningsmetode. Datamaterialet er basert på intervju av tre spesialpedagoger som har erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen. Den teoretiske bakgrunnen for denne studien går nærmere inn på kommunikasjonsbegrepet, definisjon og utdyping av begrepet alternativ og supplerende kommunikasjon, inkludering og tilrettelegging, foreldresamarbeid og tverretatlig samarbeid. Funnene i denne studien gir innsikt i spesialpedagogenes erfaringer og bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen. Funnene viser at spesialpedagogene har ulik erfaring, kompetanse og opplevelser om alternativ og supplerende kommunikasjon, men et fellestrekk er at alle ser viktigheten med alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen. Funnene utdyper også at spesialpedagogene vektlegger et godt samarbeid med foreldre og andre instanser, og de har fokus på at barnet med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon skal kunne uttrykke seg og lære å bruke de ulike kommunikasjonshjelpemidlene i kommunikasjon med andre. Funnene viser videre at spesialpedagogene arbeider ut fra barnets forutsetninger og at barnet med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon skal få delta i et inkluderende fellesskap med sine jevnaldrende i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Jeg har noe jeg vil si!'' - En kvalitativ intervjustudie om tre spesialpedagogers erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel