Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNess, Ottar
dc.contributor.authorRosell-Helland, Rebecca
dc.date.accessioned2017-09-28T08:03:11Z
dc.date.available2017-09-28T08:03:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457205
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å oppnå større innsikt i studenters subjektive opplevelse av ensomhet som fenomen i et teknologisk samfunn. Dette kan bidra til økt forståelse og dypere innsikt i møte med et vanskelig tema. Oppgavens problemstilling er: ”Hva innebærer studenters opplevelse av ensomhet?” Datamaterialet ble samlet inn ved bruk av Q-metode. 30 studenter ved NTNU gjennomførte en Q-sortering med 48 utsagn som handler om opplevelse av ensomhet. Kriterier for sortererne var at de er studenter, forholder seg til teknologi i hverdagen, samt at de har følt på en form for ensomhet. Utsagnene ble laget ut i fra relevant teori og informasjon innhentet gjennom samtaler med studenter. Datamaterialet ble analysert gjennom det Qmetodologiske dataprogrammet PQMethod, og resulterte i fire ulike faktorsyn. De fire faktorene er: faktor 1: ”viktige nære relasjoner og en negativ holdning til sosiale medier”, faktor 2: ”Viktige nære relasjoner og bekymring for ekskludering”, faktor 3: ”Sosiale medier som positiv og negativ bidragsyter i samsvar med opplevd ensomhet” og faktor 4: ”Ensomhet som en del av livet”. Faktorene er diskutert med utgangspunkt i relevante funn og videre knyttet opp mot teori og hverandre. Blant annet har nære relasjoner fremstått som viktig i alle faktorsynene, samt forventninger til den man er i relasjon med. De fire faktorene bruker- og blir påvirket av sosiale medier på ulike måter. Videre blir tre ulike typer ensomhet og selvkonstruksjon diskutert. Abstract The purpose of this thesis has been to gain a richer perspective on students’ subjective experience of loneliness in a technological society. This might contribute to a broader and deeper insight in loneliness, which can be considered a challenging topic. The thesis aims to answer the following research question “What contributes to students experience of loneliness?” The research material was obtained by using a Q-methodological approach. 30 students at NTNU did a Q-sort containing 48 statements, which deal with perceived loneliness. The criterias for participating as informants were to be a student, to use technology in everyday life and to have dealt with some sort of loneliness at some point. The statements were made from relevant theory and by information gathered through conversations with students. The research material were analyzed through the Q-methodological software PQMethod, and resulted in four different factors. The factors are: factor 1 “Important close relationships and a negative attitude towards social media”, factor 2 “Important close relationships and concerns regarding exclusion”, factor 3 “Social media as both a positive and negative contributor regarding perceived loneliness” and factor 4 “Loneliness as part of life”. The discussion regarding the four factors is based on relevant findings and is tied to theory and each other. Amongst others, close relationships seems to be important in all the factors, as well as expectations to others. The four factors both uses and get affected by social media in different matters. Different types of loneliness and attribution styles are discussed.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMasteroppgave i rådgivingsvitenskapnb_NO
dc.titleEnsomhet i et teknologisk samfunn - En Q-metodologisk studie av studenters subjektive opplevelse av ensomhet som fenomen i et teknologisk samfunnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel