Show simple item record

dc.contributor.advisorReams, Jonathan
dc.contributor.authorFjærli Dahl, Linette
dc.date.accessioned2017-09-28T07:49:17Z
dc.date.available2017-09-28T07:49:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457198
dc.description.abstractDenne mastergradsoppgaven handler om lærere i grunnskolen og deres erfaring med hvordan relasjonen til leder innvirker på deres subjektive opplevelse av mestring i egen arbeidshverdag. Problemstillingen i oppgaven er som følger: På hvilken måte kan relasjonen til leder påvirke læreres subjektive opplevelse av mestring? For å undersøke denne problemstillingen gjennomførte jeg en Q-metodologisk undersøkelse av 26 lærere i grunnskolen som delte sitt syn på hvordan de synes at relasjonen til rektor innvirker på deres mestringserfaring. Min studie av denne problemstillingen ble undersøkt ved at lærerne sorterte 36 utsagn ut fra hvordan disse samsvarte med deres egen opplevelse. Utsagnene i forskningsdesignet er laget på bakgrunn av teori om utviklingsstadier, Deci & Ryans selvbestemmelsesteori som omhandler behov og teori om mentale innstillinger (vekst og utvikling). Faktoranalysen viste 3 ulike syn på hvordan relasjonen til leder oppleves å påvirke mestring i eget arbeid som lærer. Faktor 1 «Vi har tillit til egen kompetanse», erfarer mestring gjennom tro på egen kompetanse, fellesskap og en gjensidig relasjon til leder preget av tillit, respekt og åpen kommunikasjon. Faktor 2 «Vi trives i fellesskapet», opplever mestring i eget arbeid gjennom lojalitet til leder og vektlegging av fellesskap og samarbeid. Faktor 3 «Vi verdsetter selvstendighet», finner mestring gjennom å ha mye medbestemmelse i relasjonen til leder og arbeid mot konkrete mål. I diskusjonen ble faktorene drøftet ut fra forskjeller og likheter innen temaområdene som var inkludert i forskningsdesignet samt teori om relasjonsdimensjonene. Abstract This master thesis is about how teachers in Norwegian compulsory school (from 1st to 10th grade) experience the relation to their headmaster, and how this relation affects their sense of proficiency in their work as teachers. My study` s research question was: In what way does the relation to the headmaster affect teachers` sense of proficiency? To examine this research question a Q-methodological survey has been completed. The investigation was based upon 26 teachers sorting 36 statements where they had to decide if the statement was in accordance with their experience or not. These statements were made up based on theory concerning developmental levels, Deci & Ryan`s self-determination theory and mind-set theories (growth and fixed). My factor analysis revealed three views on how teachers experienced their relation to their headmaster and how this affected their sense of proficiency as teachers. Factor 1 “We believe in our own competence”, experiences proficiency through faith in their own capabilities, relatedness and a mutual relation to their leader based on trust, respect and open communication. Factor 2 “We value relatedness and cooperation”, has a sense of proficiency in their work as teachers through loyalty to their leader and an emphasis on fellowship and cooperation with others. Factor 3 “We value selfdetermination”, experiences a sense of proficiency by having autonomy in relation to their leader and focusing on goal orientation. At the end of my thesis these factors are discussed regarding similarities and differences between them, drawing on theory already described in chapter 2 of this thesis, and new theory regarding relational dimensionsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMasteroppgave i rådgivingsvitenskapnb_NO
dc.titleRelasjoners påvirkning på mestring - En Q-metodologisk studie av hvordan lærere i grunnskolen erfarer at relasjonen til rektor påvirker deres mestring på arbeidsplassennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record