Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Marius
dc.contributor.authorVoigt, Jakob Michael
dc.contributor.authorNiebuhr, Lars Michael
dc.contributor.authorBehenam, Nawar Maher
dc.contributor.authorLahafdoozian, Sahand
dc.date.accessioned2017-09-21T13:38:02Z
dc.date.available2017-09-21T13:38:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456098
dc.description.abstractColour er et programmeringsbibliotek utviklet av prosjektets oppdragsgiver Ivar Farp. Bibliotekets formål er å forenkle forskning innen fargevitenskap og fargebildeteknologi, ved å tilby et enkelt API å jobbe med. Biblioteket har funksjonalitet for håndtering av fargemålinger og fargeromstransformasjoner. Oppdragsgiver ønsket å utvidde bibliotekt med funksjonalitet for håndtering av ICCprofiler, fargegamuter og utvikling av gamut mapping algoritmer. Hovedoppgaven vår har vært å utvikle en ny klasse for biblioteket som håndterer gamutrelatert arbeid. Klassen kan beregne gamuters overflater ved å benytte én av to utvalgte metoder. Gamutene kan visualiseres i brukerdefinere aksesystemer. Den største delen har vært å utvikle metoder for grunnoperasjoner som inngår i gamut mapping algoritmer. Vi har også implementert to slike algoritmer, HpminDE og minDE, ved å bruke klassens grunnoperasjoner. Ved å lese denne oppgaven får du innblikk i utviklingsprosessen, en teoretisk innføring i fagområdet avgrenset til hva som er relevant for vår utvikling, samt detaljerte forklaringer av algoritmene som benyttes. Biblioteket er tilgjengelig på github.nb_NO
dc.description.abstractColour is a programming library developed by the project commissioner Ivar Farp. The purpose of the library is to simplify research within color science and color imaging technology, by offering a simple API to work with. The library has functionality for handling color metrics and color space transformations. The project commissioner wanted to expand the library with functionality for handling ICC profiles, color gamuts and development of gamut mapping algorithms. Our main task has been to develop a new class for the library that manages gamutrelated work. The class can calculate gamut surfaces by using one of two developed methods. Gamutes can be visualized wtih user-defined axis. The largest part of the project been to develop methods for the basic operations used in gamut mapping algorithms. We have also implemented two such algorithms, HPminDE and minDE, using these operations. By reading this assignment you get insight into the development process, a theoretical introduction to the subject area, limited to what is relevant to our development, as well as detailed explanations of the algorithms used. The library is available at github.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBachelornb_NO
dc.subjectLatexnb_NO
dc.subjectIEnb_NO
dc.subjectIMTnb_NO
dc.subjectNTNUnb_NO
dc.subjectGamutnb_NO
dc.subjectPythonnb_NO
dc.subjectColor spacenb_NO
dc.subjectFargebehandlingnb_NO
dc.subjectAlgoritmernb_NO
dc.subjectThesisnb_NO
dc.subjectColor managementnb_NO
dc.subjectAlgorithmsnb_NO
dc.titlePython Gamut Librarynb_NO
dc.title.alternativePython Gamut Biblioteknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551nb_NO
dc.source.pagenumber200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record