Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvald
dc.contributor.authorLitsheim, Merete Holtet
dc.date.accessioned2017-09-19T13:49:12Z
dc.date.available2017-09-19T13:49:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455568
dc.descriptionMaster i organisasjon og ledelse, relasjonledelsenb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å få innsikt i hvordan kunnskap og ferdigheter innenfor gestaltperspektivet kan komme til uttrykk i eget lederskap. Informantene mine har alle utdanning fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, terapi- eller coachutdanningen, og er ledere på ulike nivåer. Studien har fokus på en mulig sammenheng mellom utdanning innenfor gestaltperspektivet og utøvelse av ledelse. Med utgangspunkt i gestaltteori og ledelsesteori, hovedsakelig knyttet til relasjonsledelse, har jeg undersøkt hvordan ledere utøver ledelse. Som fenomenologisk metode har jeg benyttet dybdeintervju av fem forskningsdeltakere som alle har enten terapi- eller coachutdanning innenfor gestaltperspektivet, for å fange deres subjektive erfaring av eget lederskap. Innenfor fenomenologien er forskeren selv det viktigste forskningsinstrumentet, og forskningsarbeidet jeg presenterer her er derfor preget av mine perspektiver, refleksjoner og tolkninger. Informantene fortalte om eget lederskap som menneskeorientert, med vekt på å støtte, trygge, veilede, utvikle, gi medinnflytelse og prosess. Oppsummert peker dette mot en ”leder som hjelper”. Videre fortalte informantene at utdanningen innenfor gestaltperspektivet ga dem ”awareness”, dialog og kunnskap om ”kontakt” som gode lederverktøy. Det som utpekte seg som en samlekategori i materialet var hvordan trening og erfaring i ”awareness” hadde gitt informantene selvutvikling, selvinnsikt og selvbevissthet som påvirket dem som ledere og deres utøvelse av ledelse. I min drøfting og konklusjon viser jeg til potensialet som ligger i gestaltperspektivet når det gjelder utvikling av autentisitet gjennom selvutvikling og sammenheng mellom autentisitet og autentisk lederskap. Det er mye i materialet som tyder på at informantenes utdanningsløp, som også inkluderer et minimum av timer med terapi, øker sjansene for en selvutvikling som gjør at egen personlig utvikling og utvikling av selvinnsikt og selvbevissthet kan føre til større grad av autentisitet i eget liv. Denne autentisiteten ville ikke nødvendigvis kommet kun av erfaring og levd liv, men heller som et resultat av selvutviklingen som ligger i utdanningen innenfor gestaltperspektivet. Med autentisitet kan autentisk lederskap komme som resultat. Et slikt lederskap vil i sin tur kunne åpne muligheter for fremtidens lederskap i form av ”synergisten” hos Joiner og Josephs (2007) og ”endring i det sosiale felt” hos Scharmer (2011).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLederen som relasjonskunstnernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record