Show simple item record

dc.contributor.authorHolager, Fredrik
dc.date.accessioned2017-09-14T08:07:32Z
dc.date.available2017-09-14T08:07:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454644
dc.description.abstractDa jeg startet på lærerstudiet ønsket jeg å lære hvordan man burde undervise de forskjellige temaene, kanskje spesielt med fokus på hvilke misforståelser elever ofte har. Derfor ville jeg i denne masterarbeidet studere i detalj hvordan elever kan forstå og misforstå noen matematiske problemer. Jeg ser at jeg må velge et temmelig snevert emne for at arbeidet ikke skal bli uoverkommelig, men jeg vil også se på noe av det mer avanserte som er praktisk gjennomførbart. Jeg har tilgang til elever i en ungdomsskole og vil velge et av de mest teoretisk utfordrende emnene på dette nivået. Ut fra egne erfaringer som vikar, har jeg inntrykk av at algebra er et av de temaene de fleste har utfordringer med. En av tekstene fra pensum på masterstudiet var en artikkel av Stacey (1989) som diskuterer lineære figurtall og hvilke metoder elever benytter seg av når de arbeider med dem. Jeg harogså sett på doktoravhandlingen til Heidi Strømskag Måsøval (2011) som blant annet ser på lineære figurtall og går videre til kvadratiske figurtall. Hun studerer en gruppe lærerstudenter som arbeider med slike oppgaver. Det meste av litteraturen jeg har funnet ser på hvilke metoder eller strategier elever på grunnskolen benytter i arbeider med generalisering av lineære figurtall. Det kan derfor passe bra om jeg studerer ungdomsskole elever og lar dem jobbe hovedsakelig med generalisering av kvadratiske figurtall. Når jeg studerer hvilke strategier eller metoder elevene benytter når de arbeider med generalisering av figurtall er jeg også interessert i de strategiene eller metodene som fører til feil svar. I denne besvarelsen bruker jeg ordene figurmønstre, elementer, komponenter, figurtall og så videre, som definert i avsnitt 2.1.1, Figurmønstre. I litteraturen finner man mange artikler om elevers generalisering av figur- og numeriske mønstre. De rapporterer til dels meget forskjellige strategier. Jeg vil ha følgende forskningsspørsmål i denne studien: 1) Hvilke strategier benytter elevene seg av når de arbeider med generalisering av noen lineære og kvadratiske figurmønstre? 2) Hvordan kan en samlet liste av strategier se ut, som skal dekke både elevenes strategier og de jeg finner i litteraturen? Jeg ønsker som sagt å ha med figurmønstre med kvadratisk utvikling fordi de fleste artiklene jeg har lest ser på lineære figurmønstre og lineære numeriske mønstre. I denne studien ønsker jeg ikke å se på samarbeidet eller kommunikasjonen mellom to eller flere medlemmer av ei gruppe, velger jeg å la elevene arbeide individueltnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleStrategier ved generalisering av figurmønstrenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record