Show simple item record

dc.contributor.authorMidtbøen, Christina
dc.date.accessioned2017-09-14T07:44:49Z
dc.date.available2017-09-14T07:44:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454633
dc.description.abstractEttersom lærernes vurderinger kan være påvirket av hvilke forestillinger og holdninger de har til språkkompetanse, mener jeg det kan være interessant å utforske disse nærmere. På bakgrunn av det vil jeg se på hva et utvalg lærere vektlegger som tilstrekkelige ferdigheter i norsk. Ved å rette oppmerksomheten mot dette ønsker jeg å bidra til å løfte frem lærernes egne erfaringer og synspunkter på denne formuleringen. En slik studie kan bidra til å få frem nyttig kunnskap, basert på det som skjer i praksis. Med det mener jeg hvordan lærerne faktisk forstår hva det vil si å ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk, og hvilke erfaringer de har med denne formuleringen. For å få til dette har jeg forsøkt å ha en tilnærming som går nedenfra og opp. Det innebærer å se på hvordan denne formuleringen oppleves for lærere, da det er de som berøres av den. Det mener jeg er verdifullt, fordi det er lærerne som daglig omgås den utfordringen det er å definere «tilstrekkelige ferdigheter». Styringsdokumenter2 er også noe som stadig er i endring. De ulike styringsdokumentene som behandler formuleringen om tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan dra nytte av denne oppgaven. Studiens innsikt kan for eksempel bidra til å gi en forståelse for hvordan begrepet om tilstrekkelige ferdigheter forstås. Mitt prosjekt kan dermed være et bidrag i den pågående og utfordrende diskusjonen på dette feltet. På bakgrunn av det jeg har beskrevet ovenfor, har jeg valgt en problemstilling som tar utgangspunkt i formuleringen av opplæringslovens § 2-8. Problemstillingen lyder som følger: Hvilke forestillinger har fire lærere om hva det vil si å ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk for minoritetsspråklige elever til at de kan følge ordinær opplæring? For å svare på denne problemstillingen har jeg valgt å intervjue fire lærere. Ved å bruke intervju som metode kan en få frem hvilke perspektiver lærerne har på hva det vil si å være god nok i norsk. I behandlingen av problemstillingen vil jeg i tillegg ta i betraktning andre forhold enn de rent språkfaglige vurderingene deres, slik som for eksempel opplevelsen av organiseringen av den særskilte norskopplæringen og hensynet til den enkelte elevens motivasjon og sosiale integrering. Dette kan ha indirekte betydning for hvilke forestillinger lærerne har om hva det vil si å være god nok i norsk. Jeg har derfor valgt også å ha blikk for disse forholdene i undersøkelsen av lærernes forestillinger om hva det vil si å være god nok i norsk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Det er mye som spiller inn": en kvalitativ studie av fire læreres forestillinger om hva det vil si å ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk for minoritetsspråklige elever.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record