Show simple item record

dc.contributor.authorWolan, Elise
dc.date.accessioned2017-09-13T12:13:03Z
dc.date.available2017-09-13T12:13:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454537
dc.description.abstractForskningsspørsmålet har vært motivasjon i denne studien for å undersøke hvordan skriving kan være et nyttig læringsverktøy i matematikk. Elevers forklarende tekster i emnet symmetri og mønster har vært analyseenheten for å studere hvilken begrepsforståelse som kommer til uttrykk. Emnet symmetri og mønster i matematikk byr på flere matematiske begreper. Parallellforskyvning, rotasjonssymmetri og speilsymmetri er noen av begrepene som det kan være utfordrende å forstå. Ved å skrive forklarende tekster i matematikk er formålet at elevene skal formulere, klargjøre og tenke matematisk om begreper. Teksten som elevene produserer kan gi en dypere innsikt i elevenes forståelse for begreper, og vise deres eventuelle behov for grundigere innlæring av begreper knyttet til et emne. For å få tilgang til elevenes skriftlige forklaringer av begreper ble det gjennomført en studie med loggskriving i matematikk som innsamlingsmetode. Grunnet fokus på tidlig innsats med skriving som grunnleggende ferdighet, ble undersøkelsen gjennomført med elever i fjerde klasse. De kan betraktes som ferske i skriveinnlæringsprosessen. Forskning viser at flere elever går ut av den tiårige norske grunnskoleopplæringen uten å ha oppnådd god nok kompetanse innenfor de grunnleggende ferdighetene. En kompetanse som er vesentlig for å klare seg videre i samfunnslivet (Meld. St. 31. (2007-2008), 2008, s. 59). Forskningsspørsmålet har tatt form på bakgrunn av interesse for skriving i matematikk som grunnleggende ferdighet, og nysgjerrighet på utforskende skriving som læringsverktøy i matematikk. Disse to premissene var viktige for arbeidet med studien og resulterte i forskningsspørsmålet: Hvilken begrepsforståelse kommer til uttrykk i elevers tekster i emnet symmetri og mønster? Forskningsspørsmålet innebærer hvordan elevene tar i bruk loggskriving som et medierende redskap for å vise sin forståelse for begreper i matematikk. Studien gir ikke anledning til å generalisere noen funn etter så kort tid med loggskriving. Derimot gir datamaterialet en mulighet til å si noe om elevenes fremstilling av egen begrepsforståelse i matematikk, se kapittel 2.3.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSkriving som grunnleggende ferdighet i matematikk: en kvalitativ studie av elevers skriftlige forklaringer i matematikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record