Show simple item record

dc.contributor.advisorImsen, Gunn
dc.contributor.authorRundbråten, Guro
dc.date.accessioned2017-09-12T12:21:57Z
dc.date.available2017-09-12T12:21:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454303
dc.description.abstractDet overordnede temaet for denne masterstudien er kommunal styring av skolen. I dette casestudiet undersøker jeg hvordan kommunen tar i bruk skoleutvikling som verktøy i styring av skolen ved å følge reformen «Vurdering for læring» nedover den vertikale styringslinjen fra Udanningsdirektoratet til kommunen og videre ned i skolen. I dette prosjektet rettes fokus inn mot reformens vei fra kommunenivå og inn i skolen. Gjennom en kvalitativ tilnærming med bruk av intervju og dokumentanalyse har jeg sett på problemstillingen: Hvordan fungerer implementeringen av UDIR-prosjektet «Vurdering for Læring» som styringsredskap på ungdomstrinnet i Blenda kommune? For å kunne besvare denne problemstillingen har jeg utarbeidet følgende tre forskningsspørsmål: Hvilke aktører har vært medvirkende i initieringsfasen og implementeringsfasen av prosjektet, og hvilke drivkrefter har vært til stede? Hvordan har prosjektet blitt mottatt og tolket på skolenivå og lærernivå? Hvilke faktorer har vært av betydning for implementeringen og institusjonaliseringen av prosjektet. Jeg har intervjuet et utvalg på fem informanter, hvorav en representerer kommunen, to representerer ledelsen ved skolen og to er lærere ved skolen. Ved å ta i bruk Fullans teori om de tre ulike fasene under en endringsprosess, Røviks translasjons- og virusteori og Habermas sin teori om strategisk og kommunikativ handling angriper og belyser jeg caset fra flere ulike synsvinkler. Samtidig vil jeg benytte meg av annen relevant og aktuell forskning, i arbeidet med å tolke og validere funnene som er blitt gjort under dette forskningsprosjektet. Funnene fra undersøkelsen viser en kommune som arbeider for å profilere seg utad og benytter skoleutvikling som verktøy i dette arbeidet. Det kommer frem at skolen jeg har vært inne i er «stjerneeleven» blant skolene i arbeidet med «Vurdering for læring», hvor både ledelsen og lærerne fremstår som positive til skoleutviklingen. Det kommer også frem at det er en gråsone mellom ledelsen og lærerne i skolen, hvor det ble uttrykt forskjellige syn og holdninger til arbeidet med reformen. En uventet, men svært interessant diskusjon som dukket opp, er hvilken effekt og konsekvens «Vurdering for læring» har på elevenes selvstendige læringsarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''De skal korke timen'' : kommunal styring av skolen gjennom prosjektet '' vurdering for læring ''nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record