Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinsholt, Kjetil
dc.contributor.authorRøyset, Nina Julianne Langelo
dc.date.accessioned2017-09-12T12:06:11Z
dc.date.available2017-09-12T12:06:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454289
dc.description.abstractTittel: «Hvordan opplever og beskriver mødre det å motta støtte fra Home-Start Familiekontakten?» Bakgrunn: Grunnen til at jeg ønsket å se nærmere på dette, var fordi jeg selv har vært familiekontakt hos Home-Start Familiekontakten. Derfor ønsket jeg å få dypere innsikt i hvordan familiene opplevde dette. Forskning har også vist at intervensjoner tidlig i livet har hatt mest effekt, og at det de siste årene har vært en økning i bruken av frivillighet som en del av forebygging. Formål: Hensikten med denne studien var å få innsikt i hvordan familier, i hovedsak mødre, opplever det å motta støtte av en familiekontakt fra Home-Start, med fokus på relasjonen mellom dem og hva som bidro til at denne relasjonen ble god. Metode: Studien har tatt i bruk en kvalitativ forskningsmetode med en fenomenologiskhermeneutisk tilnærming, hvor informantenes egne opplevelser og erfaringer var i fokus. For å få innsikt i dette, ble det tatt i bruk intervjusamtaler med mødre i tre familier som har mottatt støtte fra Home-Start Familiekontakten. Resultater: Det viste seg at alle informantene hadde en god opplevelse med det å motta støtte fra Home-Start Familiekontakten. Hovedfunnene viste at god kjemi mellom familiekontakten og mor/familiene var viktig for at det skulle bli en god relasjon mellom dem, og alle viste til en opplevelse av at familiekontakten hadde en forståelse for dem og deres livssituasjon. Informantene hadde ulike grunner for å kontakte Home-Start Familiekontakten, men alle opplevde at de forventningene de hadde ble innfriddnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectOpplevelsenb_NO
dc.subjectRelasjonnb_NO
dc.subjectTillitnb_NO
dc.subjectHome-Start Familiekontaktennb_NO
dc.titleHvordan opplever og beskriver mødre det å motta støtte fra home-start familiekontakten? : en kvalitativ intervjuundersøkelse med fokus på relasjonen mellom mor og familiekontaktnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record