Show simple item record

dc.contributor.advisorTislevoll, Snefrid
dc.contributor.authorStøver, Kristin
dc.date.accessioned2017-09-04T08:14:37Z
dc.date.available2017-09-04T08:14:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452918
dc.descriptionMaster spesialpedogikknb_NO
dc.description.abstractDenne kvalitative studien har fokus på hvordan unge innagerende mennesker opplever sin atferd og livssituasjon. Formålet med studien er å få frem de stille stemmene, og se hvilke tanker, opplevelser og meninger de har om sitt eget liv og atferd. Problemstillingen som skal belyses i studien er Hvordan opplever unge innagerende mennesker sin egen livssituasjon? For å besvare dette har jeg anvendt internettforskning og hentet ut datamateriell publisert på hjelpesiden klaraklok.no. Ved bruk av analyse og tolkning av empirien som er anvendt i denne studien kom det frem at de mest sentrale funnene var mangel på tilhørighet og nedstemthet over egen situasjon. Dette ble videre utformet til tre kategorier kalt: sosialt samspill, psykisk helse og livskvalitet. Kategorien sosialt samspill tar for seg informantenes erfaringer med å delta i sosiale situasjoner, deres evne til selvhevdelse og sosial kompetanse. Kategorien psykisk helse bygger på informantenes opplevelse av sin egen psykiske helse, og deres forsøk på å finne en løsning på de vanskene de opplever i hverdagen. Den siste kategorien livskvalitet tar for seg utsagn fra informantene som sier noe om hvilke faktorer som påvirker deres livskvalitet. Funnene blir til slutt sett i lys av Lunds (2012) fire dimensjoner for menneskets eksistens for å se hvordan disse påvirkes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDe stille stemmenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record