Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorJensen, Tuva Christina Gripp
dc.date.accessioned2017-09-01T12:59:31Z
dc.date.available2017-09-01T12:59:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452825
dc.descriptionMasteroppgave i Rådgivingsvitenskapnb_NO
dc.description.abstractDenne studien har til hensikt å bidra til bevisstgjøring og mer kunnskap om hvilke holdninger som eksisterer i forhold til bruk av fysisk kontakt på arbeidsplassen, og hvilke konsekvenser en slik tilnærming kan gi for relasjonen mellom leder-medarbeider. Mer spesifikt er formålet å se nærmere på hvilke holdninger medarbeiderne har til sin leders bruk av klapp på skulder/overarm, skulderomfavnelse og klem, og hvilken betydning det kan få lederens muligheter til å bygge opp en tillitsfull og anerkjennende relasjon. Problemstillingen for studien er derfor: ” Hvilke holdninger har gruppemedlemmer til leders bruk av fysisk kontakt som del av kommunikasjonen, og hvilken betydning kan det få for en leder som ønsker å etablere en tillitsfull og anerkjennende relasjon med gruppemedlemmene?” For å besvare denne problemstillingen ble det gjennomført en Q-metodologisk undersøkelse, der 20 personer sorterte 36 utsagn ut i fra hvor enig/uenig de var i utsagnene. Deltakere fra tre forskjellige bedrifter var representert. Gjennom faktoranalyse av deltakernes Q-sorteringer kom jeg fram til tre faktorsyn som beskriver deres unike holdninger rundt en gruppeleders bruk av fysisk kontakt på arbeidsplassen, og hvilken betydning det har for relasjonen. Faktorene er gitt navn ut fra hva som karakteriserer dem. De tre faktorsyn er: • Faktor 1:”Fysisk kontakt er positivt, og betydningsfullt at leder tar i bruk.” • Faktor 2:”Opplevelsen av fysisk kontakt avhenger av leders egenskaper og konteksten, men er strengt tatt ikke nødvendig i arbeidssammenheng.” • Faktor 3:”Fysisk kontakt er anerkjennende og et gjensidig ansvar, og betydningsfullt i de uformelle sammenhengene på jobb.” Alle tre faktorsynene indikerer at medarbeidere tillater leders bruk av fysisk kontakt. Det er imidlertid mer delte oppfatninger når det gjelder anerkjennelsens verdi, og i hvilke sammenhenger det passer seg best å ta i bruk fysisk kontakt som virkemiddel. Nyanser kommer også til syne når det gjelder personlige og sosiale egenskaper og ferdigheter hos leder, som for eksempel leders ekthet og troverdighet, oppmerksomme blikk og respekt for den andres ønsker om grenser og innflytelse. En interessant observasjon i studien er at en organisasjons kultur kan se ut til å ha påvirkning på faktorsynene. De tre faktorsynene viser at det eksisterer ulike ønsker, preferanser og kriterier knyttet til bruken av fysisk kontakt i jobbsammenheng. Ut fra dette kan det være hensiktsmessig at rådgivere og gruppeledere tar aktiv stilling til egen bruk av fysisk kontakt og vurderer betydningen av slik kontakt overfor det enkelte unike individ.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLeders bruk av fysisk kontakt som del av kommunikasjonen : en Q-metodisk undersøkelse av gruppemedlemmers holdninger til leders bruk av fysisk kontakt, og hvilken betydning det kan få for en leder som ønsker å etablere en tillitsfull og anerkjennende relasjon med gruppemedlemmenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record