Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskum, Tove Anita
dc.contributor.authorHasselstrøm, Beate
dc.date.accessioned2017-09-01T11:27:19Z
dc.date.available2017-09-01T11:27:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452762
dc.descriptionPedagogisk INSTnb_NO
dc.description.abstractBakgrunn, tema og formål: Min masteroppgave retter søkelys mot relasjonen mellom elev og lærer. Forskning viser at en god elev- lærer relasjon er viktig for elevenes motivasjon for læring. Videre hevder flere forfattere at man siden Kunnskapsløftet fokuserer mer på elevenes prestasjoner og resultater på kartleggingsprøver, enn på kvaliteten på elev–lærer relasjonen i forhold til elevenes læring. Formålet med oppgaven er å finne ut hva elevene mener læreren bør fokusere på for å oppnå en god relasjon til elevene. Masteroppgaven forsøker å besvare følgende problemstilling: «Hva mener elevene at læreren bør ha særlig fokus på i arbeidet med å oppnå en god relasjon til elever i videregående skole»? Teori og empiri: Det teoretiske fundamentet i min oppgave bygger på nyere forskning på relasjonen mellom elev og lærer. Jeg knytter funnene opp mot klasseledelse, tillit, emosjonell og instrumentell støtte. I tillegg ser jeg på motivasjon hos lærer og elev. Metode: På bakgrunn av problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ forskningsmetode. Jeg forsøker å få svar på problemstillingen gjennom analyse av to kvalitative intervjuer. Jeg har valgt semistrukturerte intervjuer. Resultater: Funnene i min forskning viser at informantene har mye av de samme oppfatningene om hva læreren bør ha fokus på for å oppnå en god elev- lærer relasjon, som det teorien hevder. Informantene vektlegger at det er viktig at læreren er en god klasseleder. Videre mener informantene det er avgjørende for å skape en god relasjon, at læreren bryr seg om elevene, er motiverte i jobben sin og opptrer på en måte som skaper tillit.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleElev - lærer relasjonen i videregående skole : hva elevene mener læreren skal ha særlig fokus på i arbeidet med å oppnå en god elev-lærer relasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record