Show simple item record

dc.contributor.advisorSelnes, Gisle
dc.contributor.advisorGreenall, Annjo Klungervik
dc.contributor.authorKleveland, Anne Karine
dc.date.accessioned2017-07-12T10:44:23Z
dc.date.available2017-07-12T10:44:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2356-3
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448542
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen Fra starten av sitt forfattervirke har Kjartan Fløgstad fremstått som svært opptatt av språk. Hvilke ulike språk finner vi så i forfatterskapet og hva gjør de med den litterære teksten? Hvordan er forfatterens interesse for det spanske språket og den spanskspråklige kulturen nedfelt i skrivningen hans? Disse spørsmålene er sentrale i avhandlingen Den hemmelege jubelen i denne forma. Spanskspråklig kultur og flerspråklighet i Kjartan Fløgstads forfatterskap. Studien redegjør for fagfeltet flerspråklig litteratur og undersøker ulike sider ved den litterære flerspråkligheten i Kjartan Fløgstads verker. Analysen tar for seg tekster i ulike sjangrer fra ulike perioder i forfatterskapet: de tidlige diktsamlingene Valfart (1968) og Seremoniar (1969), tekstsamlingen Den hemmelege jubel (1970), reiseboken Pampa Unión (1994) og romanene Grense Jakobselv (2009) og Nordaustpassasjen (2012). Den tydeliggjør hvordan flerspråklighet er et av virkemidlene forfatteren anvender allerede fra starten av, og hvordan vekslingen mellom ulike språk i løpet av karrieren har etablert seg som et sentralt kjennetegn ved hans litterære uttrykk. I forfatterskapet som helhet kan det flerspråklige leses som en utprøving av språkets muligheter og en utnyttelse av ett av de mange aspektene som gjør språket til et kreativt og formbart materiale for forfatteren. Avhandlingen slår fast at det spanske språket kom inn i de første tekstene sammen med henvisninger til kjente spanskspråklige forfattere. Videre viser den hvordan spanskspråklige fragmenter får mange ulike funksjoner i tekstene. Et spennende funn er hvordan spanskspråklige utsagn og sangtekster binder sammen ulike deler av de fragmentariske tekstene. Et annet funn dreier seg om hvordan det spanske språket noen steder skjuler seg bak de norske ordene. Elementer fra ulike språk formidler også informasjon som ikke skrives ut i teksten, men som kan berike leseopplevelsen. Alt i alt gir språkvekslingen flere mulige lesninger enn en ettspråklig tekst ville gjøre.nb_NO
dc.description.abstractSummary of the thesis From the very beginning of his career Kjartan Fløgstad emerges as an author with a particular interest in languages. Which languages can be found in his oeuvre and how do they shape the literary text? How is the author’s interest in the Spanish language and the Spanish-speaking world manifested in his writing? These are important questions in the present dissertation entitled Den hemmelege jubelen i denne forma. Spanskspråklig kultur og flerspråklighet i Kjartan Fløgstads forfatterskap. The dissertation explores the field of multilingual literature and studies different aspects of multilingualism in Kjartan Fløgstad’s work. The dissertation looks at texts from different literary genres and different periods of Fløgstad’s authorship: the early books of poetry Valfart (1968) and Seremoniar (1969), the prose collection Den hemmelege jubel (1970), the travelogue Pampa Unión (1994) and the novels Grense Jakobselv (2009) and Nordaustpassasjen (2012). It becomes clear that multilingualism has been one of Fløgstad’s favoured literary techniques from the start, a technique that has established itself as an important part of the author’s language in the course of his career. Considering the authorship as a whole, the multilingual character of the prose can be read as a way of testing the different possibilities of expressing oneself through language and as an exploitation of an aspect of language that makes it a creative and malleable material for the writer. The dissertation shows how Spanish entered the texts together with allusions to well known Spanish-speaking writers at an early stage of the author’s career. It also demonstrates how Spanish fragments gain a variety of functions in the texts. An interesting observation is how Spanish phrases and song lyrics bind together different parts of the fragmented texts. Another finding is that the Spanish language is sometimes hidden behind the Norwegian words. Multilingual fragments also convey information that is not explicit in the text and can enrich the reader’s experience of the work. All in all, the multilingual text provides more possible readings than a monolingual one would do.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:142
dc.titleDen hemmelege jubelen i denne forma: Spanskspråklig kultur og flerspråklighet i Kjartan Fløgstads forfatterskapnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record