Show simple item record

dc.contributor.advisorFodstad, Lars Augustnb_NO
dc.contributor.authorHelgemo, Sanna Marienb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:59Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:59Z
dc.date.created2014-09-05nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier743872nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244348
dc.description.abstractOppgaven utforsker outsiderposisjonen i Axel Jensens bøker Ikaros (1957) og Joacim (1961). Problemformuleringen legger særlig vekt på protagonistenes motivasjon for å søke outsiderposisjonen, samt stiller spørsmålet om det i det hele tatt lar seg gjører å flykte fra samfunnet og i hvilken grad outsiderposisjonen oppnås. Analysene er foretatt på bakgrunn av Colin Wilsons teoriverk om outsiderens karakter, The Outsider (1956). Wilson bruker eksempler fra tidligere outsiderlitteratur til å skissere opp en typologi av outsidere og belyse ulike sider ved det han kaller «outsiderens problem». Dette «problemet» er grunnet i outsiderens identitet og gir seg utslag i hans mentalitet og syn på tilværelsen. Ulikheten i protagonistenes motiver for å snu ryggen til samfunn og sivilisasjon har gjort at outsiderposisjonen fortoner seg ulikt i Ikaros og Joacim, noe som også har gjort at analysene består av nærlesning av ulike aspekter ved outsidertematikken. I tillegg til Wilsons teori består av en kontekstualiserende del som kommenterer hvordan Jensens outsidere kan leses i lys av andre samtidige litterære outsidere, og hvordan tidsperioden bøkene er skrevet i påvirker lesningen av outsidertematikken. Resepsjonskapittelet tar for seg forskjellene i kvalitetsvurderingene av bøkene, og vektlegger hvordan anmelderne reagerte på outsidertematikken. I avslutningskapittelet samles trådene og det reflekteres rundt outsiderposisjonen i Ikaros og Joacim, særlig med hensyn til hvordan, og i hvilken grad outsiderens problemer løser seg, sett i lys av Wilsons teorier.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO
dc.subjectoutsiderno_NO
dc.subjectbeatno_NO
dc.subjectanti-heltno_NO
dc.subjectAxel Jensenno_NO
dc.subjectreiseno_NO
dc.subjectColin Wilsonno_NO
dc.title"Drømmere i livets ørken": En analyse av outsiderposisjonen i Axel Jensens Ikaros og Joacim.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record