Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFuruseth, Sisselnb_NO
dc.contributor.authorØsterdal, Idun Knutsdatternb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:47Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:47Z
dc.date.created2014-01-24nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier690669nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244278
dc.description.abstractVåren 2013 er tolv litteraturhusprosjekt etablert eller under utvikling i Norge. Litteraturhustradisjonen stammer fra Tyskland, og konseptet er utbredt i Europa. Norges første litteraturhus åpnet i Oslo i 2007. I Trondheim initierte forfattermiljøet et litteraturhusprosjekt i 2008, og prosjektet engasjerte bibliotekmiljø, politikere, journalister, næringsdrivende og lokalmiljø. Engasjementet skapte en uvanlig lang og fyldig kulturdebatt i Adresseavisen, grunnet uenighet mellom de involverte aktørene. Denne oppgaven belyser hvorfor konflikt oppsto i debatten om etablering av Litteraturhuset i Trondheim, og ser nærmere på litteraturhusprosjektet og hvilke verdier samarbeidspartnerne i prosjektet bidrar med, jf. Pierre Bourdieus teori om ulike typer kapital. Oppgaven inneholder nærlesning av Styringsgruppa for Forprosjektet Litteraturhuset i Trondheims Prosjektbeskrivelse, en historisk oversikt over litteraturhus og folkebibliotek, detaljert gjennomgang av litteraturhusdebatten slik den framstår i Adresseavisen mellom 2008-2013, nærlesning av debattinnlegg for og mot etablering av et litteraturhus og intervju med berørte parter. Hovedfunnene i oppgaven er at konflikten vokste fram i hovedsak på grunn av kommunens kulturpolitikk og bibliotekmiljøets forsvar av egne interesser i møte med en ny litteraturarena. Høyre og Venstre ville støtte litteraturhusprosjektet økonomisk, og bidra til et kulturelt løft i byen. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fremmet arealeffektive kompromissløsninger. Bibliotekloven av 2013 forsterker folkebibliotekenes ansvar for aktiv kulturformidling og debatt, to av litteraturhusets kjernepunkter. Loven skaper gråsoner mellom bibliotek og litteraturhus, og berører en nasjonal debatt om folkebibliotekets utvikling og framtid i Norge. Den lokale og nasjonale debatten om litteraturhus viser strømninger i norsk kultur, hvor interessen for samfunnsbevissthet og -debatt er økende.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO
dc.subjecthouses of literatureen_GB
dc.subjectpublic libraryen_GB
dc.subjectlitteraturhusno_NO
dc.subjecthouses of literatureno_NO
dc.subjectLiteraturHausno_NO
dc.subjectAdresseavisenno_NO
dc.subjectTrondheimno_NO
dc.subjectfolkebibliotekno_NO
dc.subjectpublic libraryno_NO
dc.titleElitistiske forfattere, defensive politikere og bekymrede bibliotekarer: Debatten om etablering av litteraturhus i Trondheim i Adresseavisen 2008–2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber122nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel