Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMarjavara, Geir Bjarne
dc.date.accessioned2017-05-16T07:10:04Z
dc.date.available2017-05-16T07:10:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442553
dc.description.abstractI denne oppgaven ser jeg på demokratiforståelsen til norske ungdomsskoleelever. Problemstillingen min for denne oppgaven har vært "Hvilken forståelse har ungdomsskoleelever for begrepet demokrati?" Hypotesen min for denne problemstillingen var at ungdomsskoleelever forbinder demokrati med valg og partier, og ikke ser de hverdagslige aspektene ved demokrati. Det som i utgangspunktet gjorde meg nysgjerrig på dette temaet var tre artikler vi hadde på pensum i kurset EDU3044: Demokrati og medborgerskap. Disse artiklene påpeker at det ikke er forsket mye på demokratiundervisningen i norske skoler. Hensikten med denne oppgaven er å gi en dypere innsikt i dette. Det didaktisk-teoretiske utgangspunktet mitt for denne oppgaven har vært pragmatisme, med hovedvekt på den amerikanske filosofen og psykologen John Dewey. For å finne svarene på problemstillingen min har jeg gjennomført to gruppeintervju med fire ungdomsskoleelever i hver gruppe. Hovedfunnene jeg har gjort i denne oppgaven er at ungdomsskoleelevers demokratiforståelse ikke er så snever som først antatt. I utgangspunktet konkluderte jeg med at ungdomsskoleelever forbinder demokrati med valg og partier, men en nærmere analyse viste at de har en forståelse som går langt utover dette. Når det gjelder samfunnsfagsundervisningen i norske skoler, virker det som om det er den konkurransedemokratiske demokrattilnærmingen som vies mest tid. Likevel ser vi at det norske skolesystemet også formidler kunnskaper og holdninger fra både den deliberative demokratitilnærmingen og deltakerdemokratiet. Dette er noe som ikke kun formidles i samfunnsfagstimene, men det er en del av opplæringen i hele det norske skolesystemet og i det norske samfunnetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Ungdomsskoleelevers demokratiforståelse" - Den skjulte demokratiforståelsennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel