Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlatås, Ragnhild
dc.date.accessioned2017-05-16T07:00:01Z
dc.date.available2017-05-16T07:00:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442551
dc.description.abstractDen overordnete problemstillingen i dette forskningsprosjektet erempiridrevet og todelt: Hvordan utvikles historiebevissthet hos elever i videregående skole, spesielt i tilknytning til deltakelse i et undervisningsopplegg ved Falstadsenteret. Hvilken funksjon har historiebevisstheten hos den enkelte elev? På bakgrunn av forskningsprosjektet ønsker jeg å konkludere angående hvorvidt Falstadsenteret i dette tilfellet, har nådd noen av sine målsettinger om å utvikle historiebevissthet og demokratisk medborgerskapsfølelse (autonomi)hos elevene gjennom undervisning om historien, og undervisning om, gjennom og for menneskerettigheter. Bakgrunn for å undersøke dette er tilskyndet av ulike samfunnsendringer blant annet endrede nettverk, nye trusler mot demokratiet og en rekke samfunnsforskeres påstander om svekket demokratisk interesse hos ungdom i Norge. Samfunnsendringene medfører også forventning om fornying og reaktualisering av undervisningen ved Falstadsenteret. Fagdidaktisk forskning har ofte som mål å skape endring. I dette tilfellet er det elevenesom bidrar med uttalelser og refleksjoner. Eventuelle praksisendringer på bakgrunn av denne forskninga bør i så fall tilskrives dem. Dataene i undersøkelsen er samlet inn gjennom kvantitative og kvalitative metoder, det vil si gjennomspørreundersøkelse blant videregåendeelever, samt gruppeintervju med 3 elever i 3. trinn -studiespesialisering, og 3 elever i 3. trinn -påbygning. Dataene er i stor grad fortolket hermeneutisk. Jeg har blant annet undersøkt elevenes syn på den didaktiske tilrettelegginga av undervisningen og i neste omgang deres syn på undervisningstemaenesrelevans for egen nåtid og framtid. Den viktigste teoretiske forankringen i forskningsprosjektet er tysk-dansk historiedidaktisk forskning. Jörn Rusen og Ernst Jeismanns teorier om historiebevissthetens funksjoner, og operasjonalisering av læringsprosessen for å skape historiebevissthet står sentralt. I spenningsfeltet mellom autentisitetens didaktiske potensial på den ene siden og blokkeringen av kunnskapsakkumulasjon og historiebevisst meningsdannelse på den andre, kan det oppstå nye spennende muligheter. Falstadsenteret kan, ikke nødvendigvis i kraft av sin historiske rolle, men heller i kraft av sin rolle som samfunnsaktør i demokratiet, søke å utvikle historiebevissthet gjennom refleksjon og meningsdannelse om historiekonstruksjon, og slik bli en betydelig didaktisk ressurs for undervisning om historie, og om, gjennom og for menneskerettigheter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHistoriebevissthetens funksjon hos elever i videregående skole - Et kvantitativt og kvalitativt perspektiv på videregående elevers utvikling av historiebevissthet i tiknytning til Falstadsenterets undervisningspraksisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel