Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEide, Kristin Melumnb_NO
dc.contributor.authorBremnes, Heming Strømholtnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:42Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:42Z
dc.date.created2014-01-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier685289nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244248
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg to ulike sterke fortidspartisipper i nordnorsk (hovedsakelig Troms-mål), der man i intransitive verb har ei veksling mellom vanlig supinumsending -e og det som antakelig opphavlig har vært hankjønnsforma -en, uavhengig av kjønn. Disse to fortidspartisippa opptrer også med ulike hjelpeverb, henholdsvis ha og være. Vekslinga blir analysert semantisk som ei aspektuell markering av hendelsesstruktur, der være + -en koder det som blir kalt resultativt aspekt, mens ha + -e koder perfektivt aspekt. Resultativt aspekt forutsetter at hendelsesstrukturen består av to distinkte hendelser, en aktivitet og en tilstand som blir forårsaka av denne aktiviteten. Det blir også forsøksvis vist hvordan hendelsesstrukturen og aspektet oppstår i derivasjonen av ei setning, og gjennom dette framgår det dessuten hva betydningsbidraget til de to ulike morfema og til hjelpeverba er.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO
dc.subjectAktionsartno_NO
dc.subjecthendelsesstrukturno_NO
dc.subjectevent structureno_NO
dc.subjectaspektno_NO
dc.subjectsemantikkno_NO
dc.subjectsemantikk-syntaksno_NO
dc.subjectsyntaksno_NO
dc.subjectspråkfilosofino_NO
dc.subjectvitenskapsteorino_NO
dc.subjectnorsk språkno_NO
dc.subjectnordnorskno_NO
dc.titleAktionsart og Aspekt: En semantisk analyse av vekslinga mellom -e og -en i nordnorske fortidspartisippernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteraturnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel