Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLillebø, Magnus
dc.date.accessioned2017-05-09T08:37:11Z
dc.date.available2017-05-09T08:37:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441970
dc.description.abstractDen raske utviklingen i feltet bioteknologi kan føre til utfordringer for lærere. De skal blant annet holde seg selv og elevene sine oppdaterte på ny kunnskap innen feltet. Denne kvalitative og fenomenologiske studien, avdekker hvordan biologilærere på videregående skole underviser i hovedområdet bioteknologi, og hvordan disse lærerne forholder seg til ny bioteknologisk forskning. Studien baserer seg på data fra fire semistrukturerte intervju, gjennomført på to skoler i Midt-Norge. Funnene fra studien viser at informantene stort sett bruker praktiske forsøk for å formidle bioteknologiske metoder i undervisningen. De praktiske forsøkene som gjennomføres i undervisningen er DNA-ekstrahering og gel-elektroforese. Resultateneviser i tillegg at praktiske forsøk, diskusjoner og filmer blir tatt i bruk for å formidle bioteknologiens bruksområder. Undervisningen knyttet til etiske problemstillinger gjennomføres ofte i form av case, enten som gruppediskusjoner eller samlet klasseromsdiskusjon. Det viser seg at de mannlige informantene stort sett planlegger de etiske diskusjonene, de kvinnelige informantene gjennomfører ofte spontane diskusjoner. Informantenes forhold til å oppdatere seg i ny bioteknologisk kunnskap ser ut til å være mindre gjennomtenkt. Den faglige oppdateringen skjer enten i forkant av undervisningen, eller ved at de tilfeldig kommer over bioteknologiske nyheter av tabloid eller populærvitenskapelig karakter.nb_NO
dc.description.abstractThe rapid progress in the field of biotechnology may lead to challenges for science teachers. Their responsibility, among others, is to keep themselves and their students updated on new knowledge in this field. This qualitative and phenomenological study reveals how biology teachers in secondary school are teaching in the area of biotechnology,and how these teachers relate themselves to new biotechnological research. This study is based on data from four semi -structured interviews, conducted at two schools in mid-Norway. The findings from this study indicates that the teachers mostly use practical experiments to convey biotechnological methods in their biotechnology lessons. The practical experiments conducted in the teachers practice is DNA extraction and gel electrophoresis. The findings also indicates that practical experiments, discussions and videos are applied to convey biotechnological applications. Teaching related to ethical issues are often carried out in the form of case, either as group discussions or as whole class discussions. It turns out that the men mostly plan their ethical discussions, while the female teachers often conducts discussions unplanned. How the teachers relate themselves to new biotechnological knowledge seems to be less thought out. Their ways to stay academically up to date occurs either in advance of teaching, or if they randomly come across biotechnologically news of tabloid or popular scientifically character.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBioteknologi - et hovedområde i utvikling - En kvalitativ og fenomenologisk studie av hvordan biologilærere på videregående skole undervises i bioteknologi, og deres forhold til ny bioteknologisk forskningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel