Show simple item record

dc.contributor.advisorFuruseth, Sisselnb_NO
dc.contributor.authorHaga, Inger Beatenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:07:57Z
dc.date.available2014-12-19T13:07:57Z
dc.date.created2012-06-26nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier537183nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243825
dc.description.abstractMitt hovedanliggende i denne oppgaven har vært å undersøke sentimentalitetsbegrepet i lys av Tore Renbergs roman Charlotte Isabel Hansen og anmeldelser av denne romanen. Jeg har også trukket inn tematikken høykultur og lavkultur, da jeg anser denne dikotomien for å være relevant i sammenheng med det sentimentale. Et av spørsmålene jeg stilte innledningsvis var om sentimentalitet kan sies å være uttrykk for lavkultur. Som vi så blant annet i den teoretiske gjennomgangen med utgangspunkt i Kant og Bourdieu, samt i gjennomgangen av sentimentalitetens historie, kan dette bekreftes slik jeg ser det. Det forbindes gjerne til det lettvinte, lettkonsumerte og overfladiske og appellerer i større grad til den umiddelbare opplevelsen av et verk enn et distansert blikk. Et annet spørsmål jeg stilte innledningsvis var hvorvidt sentimentalitetsbegrepet brukes som en negativ karakteristikk eller kun deskriptivt. Ut i fra de anmeldelsene jeg har tatt for meg, kan det se ut som mange bruker det som leserveiledning og ikke som et utelukkende negativt ladet begrep. Likevel kan det nok hevdes at det hos mange er en underliggende forståelse av at sentimentalitet er negativt ladet. Dette gjelder også hos de to anmelderne som bruker begrepet i udelt positiv forstand, slik jeg var inne på. Det kan se ut som disse også har en forståelse av det sentimentale som noe negativt, og derfor bruker det med positivt fortegn bevisst, som virkemiddel. At disse anmelderne bruker begrepet på den måten de gjør, forsterker dessuten teorien om at sentimentalitet knyttes til lavkultur, da distinksjonen mellom høy og lav i litteraturen, i stor grad kan sies å handle om en holdning om hva som er «lov» å ikke, snarere enn det enkelte verk. Et begrep som jeg ikke har vært inne på her, men som også kunne vært interessant å sett på i denne sammenhengen er «usentimentalt». Dette begrepet brukes nesten utelukkende som et positivt ladet adjektiv både i litteratur- og filmkritikk. Hva det betyr, får være opp til andre å definere. Det antyder imidlertid at «sentimentalt» skulle være det motsatte, nemlig et ensidig negativt ladet begrep. Men som vi nå har sett er ikke dette på noen måte entydig.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO
dc.titleHerlig sentimental?: Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record