Show simple item record

dc.contributor.authorTroli, Tone Birgitte
dc.date.accessioned2017-04-12T08:58:09Z
dc.date.available2017-04-12T08:58:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437504
dc.description.abstractDenne studien beskriver lesing i naturfag fra et elev- og lærerperspektiv. Det er gjennomført lite forskning på lesing og naturfag etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.Internasjonale undersøkelser viser at norske elever har svake leseferdigheter. Det er derfor viktig med forskning som kan bidra med innsikt i hvordan det arbeides med leseopplæring i naturfag og hvordan elever leser naturfaglig tekst. Studiens problemstilling lyder slik: Hvordan leser elever den naturfaglige teksten og hvilken sammenheng er det mellom elevers leseprosess og lærers leseopplæring? Studien har en fleksibelforskningsdesign med kasusstudie som metodisk tilnærming, der lesing av naturfaglig tekst utgjør kasuset. Det er gjennomført firekasus-undersøkelser på fire ulike 5.trinn. Lærer og elever har blitt intervjuet, og elever ble observert i en lesesituasjon. Elevene i studien har oppnådd mestringsnivå 2 på nasjonale prøver i lesing. Det er benyttet båndopptager i intervjuene, lydopptakene har blitt transkribert deretter kodet og kategorisert. Datamaterialet viser at elevene ga den løpende hovedteksten størst oppmerksomhet og andre modaliteter blir i stor grad lest etter hovedteksten. Elevene brukte lesestrategier i leseprosessen, men anvender kort tid på å reflektere rundt det de leste. Elevene hadde kjennskap til ulike lesestrategier som de unnlot å benytte. Studien stillerspørsmål til om lærerne arbeider eksplisitt og strategisk med lesestrategier over en lengre tidsperiode. Siden elevene i liten grad anvender lesestrategier det har vært arbeidet med i naturfag. Motivasjon, oppgavetyper og sjangre blir trukket fram som ulike momenter som kan ha innvirkning på elevenes leseprosess, i tillegg til opplæring og innlæring av lesestrategier. Funnene i studien tyder på at det er behov for en kompetanseheving innen lesing som grunnleggende ferdighet for lærerne i naturfag. Lærerne trenger kunnskap om hvordan de skal arbeide med lesing i elevgruppa knyttet til begreper, innlæring av lesestrategier og bruk av ulike oppgave- og sjangertyper. Videre- eller etterutdanning og samarbeid mellom lærere rundt lesing og lesestrategier kan øke fokuset og kompetansen om lesing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLesing av den naturfaglige teksten - En kasusstudie med fokus på sammenheng mellom lærers leseopplæring og elevers leseprosess i naturfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record