Show simple item record

dc.contributor.authorLøkken, Gro Lauvås
dc.date.accessioned2017-04-10T08:35:48Z
dc.date.available2017-04-10T08:35:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437247
dc.description.abstractDenne studien tar for seg en lærerskommunikasjon under en utforskende klasseromsamtale der det kobles mellom elevenes erfaringer og naturfaglige ideer. Klasseromsamtalen skjer med utgangsunkt i en naturfaglig aktivitet elevene har gjort med et ballsorteringssystem. I forskningsprosjektet Forskerføtter og leserøtter ble det pektpå at lærere kanskje ikke bruktenok tid i etterkant på å diskutere de praktiske aktivitetene eleverhadde gjort, og data de hadde samlet inn.Dette ble en motivasjon for meg til å skrive om nettopp dette temaet. Klasseromsamtalener analysert på grunnlag av observasjon av videoopptak, og studien har et fleksibelt design. Studien er et kasusstudium, hvor kasuset er en lærers kommunikasjon når elevenes erfaringer kobles sammen med naturfaglig teori. Studien viser hvordan læreren kan hjelpe elevene i en klasseromsamtale å lære om naturfaglige ideer. I den utforskende samtalen knytterlæreren sammen naturfaglig teorimed elevenes erfaringer, blant annet fra en naturfaglig aktivitet de har gjort med et ballsorteringssystem. Når læreren har gjort ulike koblinger mellom elevenes erfaringer og naturfaglige teori, har jeg vist at hun bruker teknikkeneforme ideer(for eksempel omformulere begrep og forklaringer), markere nøkkelideer(for eksempel gjøre et ekstra poeng eller “nummer” ut av en naturfaglig ide), dele ideer(for eksempel dele en enkeltelevs ideer med resten av klassen), sjekke elevenes forståelse(for eksempel stille utdypende spørsmål tilelever) og vise til tidligere gjennomgått stoff(for eksempel som i denne studien: ballsorteringssystemet som elevene har laget). De ulike teknikkene i lærerens inngripen blir brukt forskjellig, ut ifra hvilke koblinger som blir gjort. Resultatene pekerpå at godt og trygt læringsmiljø er viktig for at læreren skal kunne sjekke elevenes forståelse, og eleven tør å dele sine ideer med læreren og resten av klassen. Læreren har en god mulighet til å få et innblikk i hva elevene tenker i en klasseromsamtale,og det legges til rette for elevenes erfaringer og naturfaglig teori kan knyttes sammen ved at læreren fører klasseromsamtalen slik at elevenes ideer får komme frem, og at hun møter elevenes responser påen dialogisk måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKobling av elevers erfaringer og naturfaglige ideer i en utforskende klasseromssamtale - En studie med vekt på lærerens kommunikasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record