Show simple item record

dc.contributor.authorSchjønsby, Turid Nøklebergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:07:20Z
dc.date.available2014-12-19T13:07:20Z
dc.date.created2012-09-13nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier552128nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3681-2 (trykt utg.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3682-9 (elektr. utg.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243638
dc.description.abstractAvhandlingen tar utgangspunkt i ideer og praksis hos danseskaperne Isadora Duncan og Ruth St. Denis samt i Rudolf Steiners danseuttrykk som kalles eurytmi. Mens tidligere akademisk forskning på dette feltet fortrinnsvis har vektlagt biografiske forhold for de aktuelle danseskaperne, har denne avhandlingen satt bevegelse i sentrum for. Den undersøker hvordan Duncan, St. Denis og Steiner eksperimenterte med bevegelsens uttrykksregister. De hadde forankring i symbolismens ideer der samspillet mellom de forskjellige kunstarter, individuasjon og vektlegging av sansene var aktuelle kunsttilnærmelser. Disse danseskaperne var engasjert i kroppens uttrykk og de forstod kroppen som bærer av innsikt. De vektla sjelens bevegelse i dansen. Musikalske og språklige elementer samt mytisk billedmateriale ble kilde til bevegelsesuttrykk. På tross av mange likhetstrekk, har de forskjellig tilnærming til dans. Sammenlagt utvikler de et rikt spekter av måter å arbeide med bevegelse på. Intensjonen med avhandlingen er å belyse det store felt av bevegelsesmuligheter som er knyttet opp mot de danseretningene som ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet. Hvordan kroppsbevegelse knytter seg opp mot lyd, musikk, tale, bilde og fortellende elementer, er et hovedfokus. For å få et verktøy til å studere den siden ved dansen som danseskaperne kalte sjelens uttrykk, brukes gestikk som kjernebegrep. Dette er utviklet fra fenomenologen Maurice Merleau-Pontys teorier. I gestikk er bevegelsens intensjon, hva danserne ønsker å formidle, hva de forestiller seg og hvilke idéer de selv forholder seg til, av betydning for bevegelsesuttrykket. Derfor får danseskapernes idéer, samt intervjuer av dansere og pedagoger som i dag viderefører disse tradisjonene, en stor plass. Gjennom casestudier basert på intervjuer og analyser av danser som er videreført innenfor de respektive tradisjoner i vår egen tid, kartlegges en rekke forskjellige prinsipper for bruk av gestikk. Forfatteren har valgt å ha en søkende og åpen holdning som etterstreber å forstå hva de forskjellige dansere og tradisjonsformidlere kan mene når de uttrykker seg om idéer de er inneforstått med, og når de bruker ord som er uvanlig i et akademisk språk i dag. Forskningsarbeidet et skritt på veien til å kartlegge et bevegelsesmateriale som ellers er blitt utdypet i praksis innenfor de respektive dansetradisjoner. Et overordnet mål er at kartleggingen skal kunne gi grunnlag for videre utdyping og systematisering av bevegelsens uttrykksmuligheternb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:193nb_NO
dc.titleBevegelse og uttrykk: Gestiske strukturer i tidligmodernistisk dansnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikknb_NO
dc.description.degreePhD i estetiske fagnb_NO
dc.description.degreePhD in Humanities and the Artsen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record