Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrosch, Heidi Haavan
dc.date.accessioned2017-03-29T11:27:24Z
dc.date.available2017-03-29T11:27:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436184
dc.description.abstractIn this action research project I was both researcher and teacher. It was conducted under the umbrella of the Mestringsprogram, a program linking the local culture school and partner grade schools in order to give students who struggle with personal or classroom issues a chance to express themselves in new ways and interact with their classmates using the arts. This research project examines how drama as a method empowers young English as a second language learners in three Norwegian grade school classrooms; 64 students in grades 3, 4, and 5 participated. Each class worked with a combination of different drama techniques including using body language, puppets, improvisation and games, role-play as well as the use of scripts and published texts over a period of four to eight weeks between January, 2014 and April, 2014. Students’ feelings of empowerment, motivation, security and selfconfidence, relationships to classmates, and interest in English as a subject were evaluated through two questionnaires, one completed immediately after the program and one a year later; 52 of the students completed the questionnaires. Observations made by both the classroom teachers and myself supplemented this data. Results were conclusive, supporting the initial hypothesis that drama as a method does empower, and thus motivate, young English language learners.nb_NO
dc.description.abstractI dette aksjonsforskningsprosjektet var jeg både forsker og lærer. Det ble gjennomført under paraplyen Mestringsprogramet. Gjennom dette programmet samarbeider barneskolene med den lokale kulturskolen for å gi elever som sliter personlig eller i klasseromssituasjoner, en mulighet til å uttrykke seg på nye måter og samhandle med sine klassekamerater ved hjelp av kunst. Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan drama som metode utdanner unge elever med engelsk som andrespråk i tre norske grunnskoleklasser. 64 elever i tredje, fjerde og femte klasse deltok. Hver klasse jobbet med en kombinasjon av ulike dramaaktiviteter gjennom en periode på fire til åtte uker fra januar til april 2014. Disse aktivitetene inkluderte kroppsspråk, dukker, improvisasjon og spill, rollespill og bruk av manus og publiserte tekster. Elevenes følelser av mestring, motivasjon, trygghet og selvtillit, relasjoner til klassekamerater og interessen for engelsk som fag, ble evaluert gjennom to spørreskjemaer. Ett ble gjennomført umiddelbart etter programmet, og det andre gjennomført ett år senere. 52 av studentene fullførte spørreskjemaene. Observasjoner gjort av både klassenes lærere og meg selv supplerte disse dataene. Resultatene var entydige og støtter den opprinnelige hypotesen om at drama som metode styrker, og dermed motiverer, unge engelskspråklige elever.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEmpowering Young Language Learners - Drama as a method in the English as a second language grade school classroomnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel