Show simple item record

dc.contributor.authorOpstad, Olav Aleksander
dc.date.accessioned2017-03-27T06:55:11Z
dc.date.available2017-03-27T06:55:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435371
dc.description.abstractI tråd med den enorme utviklingen innenfor IKT er det også økt fokus på hvordan den nye teknologien kan anvendes innenfor utdanningssektoren. Cloud Computing gir en ny plattform for læring og utfordrer de tradisjonelle metodene. Det er innhentet data fra 323 studenter fra HiST, nå NTNU våren 2016. Hensikten er å kartlegge hva studentene vet om Office 365 som er lenket til Cloud Computing og hvordan de anvender dette verktøyet i studiesammenheng. Resultatet er et bidrag til den pågående debatten om hvordan bruke dette hjelpemidlet. I kun begrenset grad gis det opplæring i dette verktøyet. Fagpersonell benytter dette hjelpemidlet bare i liten grad. I kommunikasjon med studentene baserer man seg hovedsakelig på epost og It’s Learning. Dette forklarer hvorfor mange av respondentene hadde liten kunnskap om Office 365. Office 365 er gratis tilgjengelig for studentene, men det finnes mange andre alternative substitutter. En del av studentene foretrekker disse framfor Office 365. Undersøkelsen viser at studentene opplever Office 365 som nyttig først og fremst I forhold til kommunikasjon og samarbeid med sine medstudenter og delvis med fagansatte. Alt i alt er det uklart hvor mye NTNU vil satse på Office 365. Denne avhandlingen kan gi innspill i denne vurderingen og kan være til stor nytte for andre universiteter og høyskoler som evaluerer framtidige behov for Cloud Computing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleBrukeradopsjon av Cloud Computing som et samarbeidsverktøy i utdanningssektoren : en casestudie av bruken av Office 365 blant studenter ved NTNUnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber148 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record