Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorSolem, Frode Løkeberg
dc.date.accessioned2017-03-14T15:00:22Z
dc.date.available2017-03-14T15:00:22Z
dc.date.created2016-12-22
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15880
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434109
dc.description.abstractHelseforetakene ønsker at alle legekontor tar løsningen i bruk og at IHR så raskt som mulig kan tilbys hele bredden av eksterne rekvirenter som også inkluderer sykehjem og legevaktstjenesten. Forslag til forbedringer går ut på: Prioritere å løse de grunnleggende feilene først. Feil som brukerne rapporterer skjer hver dag og som skaper plunder og heft i hverdagen for legekontorene og helseforetakene må prioriteres løst. Alle EPJ må integrere seg med IHR. Flere sentrale EPJ-system er ikke integrert med IHR. Dette er, ikke overraskende, en veldig effektiv bremsekloss for videre utbredelse av løsningen. Alle helseforetakene må integrere seg med IHR så raskt som mulig. Fortsatt er det laboratorie- og radiologitjenester som ikke er integrert eller som kun delvis støtter bruk av IHR. Selv om det har vært en positiv utvikling det siste året på dette området må trykket opprettholdes slik at alle avdelingene etablerer sine tilbud i IHR. Gi mer makt til brukernær utvikling. Det bør etableres en gruppe hvor sentrale aktører bestående sammen utvikler gode løsninger. Ta hensyn til installert base. Funnene gjort viser at installert base har betydning for hvordan IHR oppleves på det enkelte legekontoret. For å lykkes med full utbredelse må man søke å finne løsninger i IHR som gjør at man reduserer noen av de opplevde negative aspektene ved IHR legekontor melder. En må kreve at leverandøren av IHR i enda større grad setter seg inn i hvordan brukerne jobber og hvilke behov legekontorene har. IHR må tilpasses og også fungere tilfredsstillende i miljø som har andre elektroniske rekvireringsløsninger på plass. Videreutvikle integrasjonsgrensesnittet mellom IHR og EPJ. Informasjon om pasientens helse som allerede er lagret i EPJ bør kunne gjenbrukes i IHR. I dag er dette begrenset til kun å hente inn dagens journalnotat..
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHelseinformatikk, For kandidater med helsefaglig bakgrunn
dc.titleInteraktiv Henvisning og Rekvirering (IHR) i Helse Sør-Øst - en evaluering
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel