Show simple item record

dc.contributor.authorWelde, Morten
dc.date.accessioned2017-03-13T11:54:13Z
dc.date.available2017-03-13T11:54:13Z
dc.date.created2016-03-31T10:52:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433946
dc.description.abstractDenne arbeidsrapporten beskriver praksis for prisomregning av forbruk og kostnadsrammer i de fire største statsetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvaret og Statsbygg) som er underlagt ordningen med ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag. Prisomregning påvirker muligheten for sammenlikning av avvik fra kostnadsrammen mellom ulike sektorer.For å håndtere veksten i prisen på arbeidskraft og andre innsatsfaktorer i perioden fra endelig investeringsbeslutning til oppstart, og i gjennomføringstiden, justeres kostnadsramme og styringsramme i form av en prisomregning. Dette gjøres for å ta hensyn til sektorspesifikk prisvekst. Prisomregningen er basert på input priser og tar ikke hensyn til endringer i produktivitet og leverandørenes fortjenestemarginer.De viktigste funnene presentert i denne rapporten er følgende:1.De ulike etatenebenytter ulike indekser og metoder forprisomregning.2.Statsbygg er den eneste av etatene som har nedfelt praksis for prisomregning i egne retningslinjer.3.Ordningene for prisomregning fremstår som lite transparente og dels vanskelig å forstå.4.Forskjeller i praksis for prisomregning kan væreproblematiskettersom identiske prosjekt vil fremstå med ulike avvik fra kostnadsrammen alt etter hvilken metode for prisomregning som legges til grunn.5.Forskjell iavvik fra kostnadsrammen iprosent mellom etatene som følge av ulik metodikk er litenfor små til moderate avvik fra kostnadsrammen.Ved store kostnadsoverskridelser er avvikene i prosent relativt store.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitetnb_NO
dc.titlePrisomregning på tvers av sektorer. Praksis, konsekvenser, harmoniseringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.identifier.cristin1347914
cristin.unitcode194,64,35,0
cristin.unitnameInstitutt for bygg, anlegg og transport
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record