Now showing items 1-20 of 174

  • Aksjeverdsettelse av Norway Royal Salmon ASA 

   Slettengen, Marius; Slettengen, Morten; Strand, Joakim Gundersen; Kråkevik, Håvard (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven har vært å gjennomføre en verdivurdering av Norway Royal Salmon (NRS) ASA. Gjennom en Regnskapsanalyse av NRS sine historiske tall fra 2019 til 2013 har vi sett på trender og vekst for å ...
  • Ansattes opplevelser av endringer i forbindelse med Nærpolitireformen 

   Bjørnådal, Ine Cecilie; Grande, Lena; Hagen, Mette Karoline (Bachelor thesis, 2020)
   Denne undersøkelsen er gjennomført på ett tjenestested i et politidistrikt i Norge. Formålet med oppgaven har vært å kartlegge hvordan de ansatte har opplevd endringene som er blitt gjennomført i forbindelse med ...
  • Ansattes trivsel og tilhørighet på en aktivitetsbasert arbeidsplass 

   Hagen, Egil; Minster, Morten; Solem, Anders (Bachelor thesis, 2020)
   Denne studien undersøker hvordan trivsel og tilhørighet oppleves av ansatte på en aktivitetsbasert arbeidsplass. Gjennom kvalitative intervjuer med tre mellomledere og seks ansatte i Enova SF fikk vi et innblikk i hvordan ...
  • Avviksanalyse - Clarion Hotel & Congress Trondheim 

   Målsnes, Brage; Alhelou, Haytham; Nijmeijer, Berend Jan (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i denne oppgaven gjennomført en avviksanalyse av Clarion Hotel & Congress Trondheim i perioden 2017 til 2018. I analysen ser vi innad i begge årene for så å sammenligne de forskjellige avvikene fra de respektive ...
  • Avviksanalyse av Sabrura Sticks & Sushi 

   Hagen, Daniel; Rishaug, Lorents Edvard (Bachelor thesis, 2021)
  • Blockchain-based Finance: How Asset Tokenization can transform the Financial Industry 

   Gjelstad-Ditlevsen, Philip Emil; Mydske, Mathias; Skånlund, Albert Holten (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven utforsker anvendelsen av blokkjedeteknologi i finans med utgangspunkt i tokenisering av eiendeler. Den første delen av oppgaven gir en oversikt over fundamentale konsepter, som blokkjede, tokenisering av ...
  • Bruk av kjendis i reklame 

   Arnesen, Madelen; Ellingsen, Eirik André; Johnsen, Kristian Venås (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er en kvantitativ studie som har hovedfokus på bruk av kjente personer versus mindre kjente personer i markedsføring, og hvilken effekt det har for holdning til reklamen og holdning til merkevaren. ...
  • Budsjettbruk og budsjettavviksanalyse i Lillehammer Ishockeyklubb Elite 

   Bakke, Henrik Mathias; Brøndbo, Stig Langlo; Hagen, Morten Rørvik; Troøyen, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Norske ishockeyklubber har i de senere årene slitt økonomisk. Dette har ført til stor mediedekning av klubbenes økonomiske styring. I denne oppgaven vil vi derfor undersøke hvorfor norske klubber ser ut til å slite med ...
  • Budsjettering for historiebøkene, en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball 

   Åsaune, Jonas; Lenes, Magnus Rønnekleiv (Bachelor thesis, 2021)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball i perioden 2017 – 2019. Gjennom denne perioden opplevde klubben opprykk til eliteserien, og de medfølgende utfordringene knyttet ...
  • Bærekraftig business 

   Brudeli, Maria Rundtom; Gerihanova, Madina; Kim, Elin (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Overordnet tema i denne studien er bærekraftig business. Formålet med denne studien er å rette fokuset mot bærekraftig business ved å se på lønnsomhetsutviklingen til ASKO Midt-Norge AS som følge av de tiltakene ...
  • Bærekraftige anskaffelser 

   Skari, Pål; Flaata, Hauk (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss å stadfeste om regjeringens ambisjoner om bærekraftig utvikling nødvendigvis også fører til høyere kostnader for den som enn måtte ønske å investere i et nytt bygg, eller anlegg. Vi er ...
  • Costing in Kebony Norge AS: A review of the current costing system and suggestions for improvement 

   Hobber, Kamilla Elise Ose; Slørdahl, Andrea (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Kebony Norge AS, et norsk selskap som prosesserer trevirke. Oppgaven har tatt utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan er kostnadene til produktgruppen Kebony Scots ...
  • Drift av sykkelverksted i et stort varehus: Bør sykkelverkstedet drives som en kostnadsdrivende støttefunksjon? 

   Pettersen, Øyvind Strømsholm (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven har jeg undersøkt om det er riktig å drive verkstedet hos ett stort varehus i Trondheim som en kostnadsdrivende støttefunksjon. Verkstedet hos varehuset sees på som en kostnadsdrivende støttefunksjon, ...
  • En kvalitativ studie av studenters holdninger til brukt sportsutstyr 

   Gudde, Peter Røysland (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg hvilke holdninger studenter har til å kjøpe sportsutstyr brukt, samt hvordan holdninger er med på å forklare atferden ved kjøp av sportsutstyr. Det blir også tatt opp faktorer som er med på å ...
  • En kvantitativ studie av holdninger til fisk hos studenter ved Blussuvoll ungdomsskole 

   Sørum, Hanne Ingdal; Hansen, Martin Jæger; Johansen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Norge er i verdenstoppen når det gjelder å spise fisk og sjømat. Likevel har det vært en negativ utvikling av nordmenns sjømatkonsum, og vi spiser stadig mindre fisk sammenlignet med tidligere år. Mange forskere har forklart ...
  • En kvantitativ studie av holdninger til fisk hos studenter ved Blussuvoll ungdomsskole 

   Sørum, Hanne Ingdal; Hansen, Martin Jæger; Johansen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Norge er i verdenstoppen når det gjelder å spise fisk og sjømat. Likevel har det vært en negativ utvikling av nordmenns sjømatkonsum, og vi spiser stadig mindre fisk sammenlignet med tidligere år. Mange forskere har forklart ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS 

   Sumstad, Petter Halseide; Nordang, Lars; Mjøsund, Magnus; Engevik, Sander Hustad (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS, i perioden 2014 til 2018. For å besvare vår problemstilling har vi i stor grad benyttet nøkkeltall for lønnsomhet, finansiering, ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Svevia Norge AS i perioden 2016-2019 

   Gastinger, Sarah; Hamnes, Kristin; Skjevik, Andreas Velasquez; Konradsen, Benedicte (Bachelor thesis, 2021)
   Konfidensielt
  • En regnskapsanalyse av SalMar ASA med hovedfokus på lønnsomhet 

   Stenseth, Erik Haavde; Neergaard, Marius Mokkelbost (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med hovedfokus på lønnsomheten til SalMar ASA. SalMar er et norskeid selskap med hovedkontor på Frøya, og er en av verdens største og mest effektive produsenter av ...
  • En studie av hvordan ansatte har opplevd en virksomhetsoverdragelse i Norsk Helsenett SF 

   Qvarme, Anna; Aksnes, Elise; Eide, Julie Moen (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven har vært å vise resultatene vi har kommet frem til gjennom vår undersøkelse av ansatte i Norsk Helsenett SF. Vårt mål har vært å få dypere kunnskap og innsikt i hvordan ansatte har opplevd ...