• Å gjete kongens harer? Om styring av kommunale tjenester på tvers av enheter 

   Pettersen, Inger Johanne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen diskuterer økonomiske styringsproblem som oppstår når kommunal tjenesteproduksjon skjer på tvers av enheter. Dette gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester i skjæringsfeltet spesialisthelsetjeneste og ...
  • Kan vi lede via sosiale medier? Om fjernledelse og kommunikasjon 

   Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan bruk av indirekte kommunikasjonsformer (nettbaserte) utfordrer lederoppgavene i kunnskapsorganisasjoner. Mer konkret er vi opptatte av å studere om fjernledelse medfører en vridning ...
  • Kommunal finansforvaltning etter Terra-skandalen: Overraskende lite endringer 

   Kjærland, Frode; Gårseth-Nesbakk, Levi (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne studien undersøker kommunal finansforvaltning i kjølvannet av Terra-skandalen. To spørsmål besvares. Først: Hva var den regulatoriske responsen fra norske myndigheter på skandalen? Deretter: Hvilke forebyggende tiltak ...
  • Konsekvenser av målstyring i kunsten 

   Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og ...
  • Tettere styring i helseforetakene? En studie av mellomlederes holdninger til økonomistyring 2008-2014 

   Nyland, Kari; Olsen, Tor-Eirik (Journal article, 2017)
   Denne studien viser på bakgrunn av to spørreundersøkelser gjort av Riksrevisjonen i 2008 og 2014, at mye tyder på et økt økonomifokus i helseforetakene. Blant annet viser resultatene at avdelingsledere i helseforetakene i ...