• Hærens grenaderpolitikk 2004-2011 

      Andersen, Jostein Økland (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven bruker lønnsdata for perioden 2004-2011 for å finne hvordan Hæren kan få grenaderer til å jobbe lenger. Oppgaven finner hva slags effekt lønnsendringer, intops, ansettelseslengde, tid og grenaderpolitiske ...