• Har lærererfaring betydning for elevers leseresultat? 

      Sandtrø, Karl Petter (Bachelor thesis, 2020)
      Skoleproduktfunksjonen representerer et stort omfang av økonomers bidrag til å strukturere utdanningspolitikken på en best mulig måte. En av de mest sentrale faktorene for denne funksjonen er lærerkarakteristika. I denne ...