• SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 

      Kile, Live Berg; Løvhaugen, Espen (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har vi forsøkt å analysere i hvilken grad det er mulig å observere betydningen av klassestørrelse på elevprestasjoner mellom innvandrerelever og øvrige elever i Tyskland. I vår analyse har vi brukt ...