• Analyse av betydningen av å ha gått i barnehage på elevprestasjoner 

      Finne, Brita Engen (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med oppgaven er å undersøke om det å gå i barnehage har betydning for leseprestasjonene til fjerdeklassinger i Norge. I tillegg tar den for seg hvorvidt effekten av å gå i barnehage avhenger av foreldrenes bakgrunn ...