• Fixrate - En helt ny markedsplass for store bankinnskudd 

      Ahmed, Aisha; Aune, Tonje (Master thesis, 2019)
      Fixrate er en helt ny markedsplass for store bankinnskudd. Gjennom et samarbeid med norske banker formidler Fixrate innskudd og fungerer som et mellomledd mellom bankene og virksomheter med overskuddslikvidet. Intensjonen ...