• Handelsutvikling i Gjøvik 

      Lybekk, Kristin; Jørgentvedt, Henning; Bjørklund, Per Kristian (Bachelor thesis, 2010)
      Denne oppgaven ble til med bakgrunn i en aktuell og relevant problematikk knyttet til handelsutvikling i Gjøvik sentrum. I 1986 fikk Gjøvik et kjøpesenter, etablert under navnet CC Mart’n. Den gang ble ikke kjøpesenter ...