• Kostnadseffektivitet og fleksibilitet i bilindustrien 

      Berger, Atle R.; Endresen, Cato; Nymoen, Kristian (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Vår hensikt med oppgaven er å se på hvordan Raufoss Technology kan redusere sin verktøybyttetid og hvordan de kan bruke denne tidsbesparelsen til å øke sin fleksibilitet med et fokus rettet mot økt kundepotensial, ...