• Bedriftens finansiering og finanskrisen 

   Haugen, Martin Sveen (Bachelor thesis, 2013)
   Dagens samfunn er i stor grad avhengig av effektive og nyskapende bedrifter. Generelt planlegger og gjennomfører bedrifter prosjekter hvor utbetalinger kommer før innbetalinger. Dette kalles investeringer, og er sentralt ...
  • Hva er bedrifters motiver for sponsing 

   Jahrn, Haakon E.; Hoel, Halvor A.; Lileng, Olav M. (Bachelor thesis, 2013)
   Our bachelor thesis reflects around the topic sponsorship. The main approach being to disclose what motives companies have for sponsorship. To ease our job finding answers, we made three questions: What does our informants ...
  • Lagerlogistikk i treindustrien 

   Skogli, Erik; Røyset, Magnus; Seierstad, Sondre (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Vår hensikt med oppgaven er å se på metoder som kan føre til et optimalisert råvarelager på Moelven Limtre. Med optimalisering menes det i denne oppgaven en forbedring av nåværende situasjon for og blant annet å ...