• Digital innovasjon utfordrer e-handelsaktører 

      Klatran, Karoline (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven tar for seg konkurransesituasjonen til norske e-handelsaktører hvor hensikten er å undersøke hvordan økende digitalisering, globalisering og nye trender påvirker deres forretningsmodeller. Oppgaven belyser ...