• DNBs ung-satsing: posisjon og muligheter 

   Broback, Daniel (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven var å identifisere hvordan DNB ble markedsleder i ung-segmentet og hvilke aktiviteter de gjør i dag, for å bruke dette til å kartlegge hvilke muligheter DNB har til å beholde sin posisjon som ...
  • En studie av motivasjonen blant ansatte på Eika Kundesenter i Gjøvik 

   Skoglund, Scarlett (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er en avslutning på mitt tre år lange studie i Økonomi, Ledelse og Bærekraft ved NTNU i Gjøvik. Jeg har litt erfaring fra ulike arbeidsplasser når det gjelder motivasjon og ledelse. Min nåværende ...
  • Industrikonsernet: en studie om studenters motivasjon og rekruttering til utkantstrøk 

   Bakkelund, Elin; Sølvsberg, Endre; Disserud, Solfrid Haugen (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å belyse studenters motivasjon til å arbeide i utkantstrøk, og hvordan oppdragsgiver Industrikonsernet kan rekruttere riktig kompetanse til slike steder. Dette har blitt undersøkt ...
  • Mentoring som lederutviklingsverktøy 

   Nygård, Karianne Horgen; Hagen, Grethe Eng (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å få frem hva mentoring er og hvordan ledere kan benytte seg av dette som et lederutviklingsverktøy. Dette har vi forsøkt belyst ved å foreta intervjuer med 14 ulike ledere fra ulike ...
  • Reward-basert crowdfunding: variablene bak et prosjekts suksess på Kickstarter 

   Engen, Martine (Bachelor thesis, 2017)
   Crowdfunding en alternativ måte å finansiere et prosjekt på. Siden fenomenet vokser raskt i popularitet trenger det en større mengde forskning. Denne oppgaven vil fokusere på ulike virkemidler og variabler som kan bli brukt ...