• Digitalisering av Trondheim Symfoniorkester & Opera 

      Haga, Selma Brandanger (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven er skrevet i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester & Opera som en avsluttende oppgave ved det 3-årige bachelorstudiet Logistikkingeniør ved NTNU Trondheim. Oppgaven baserer seg på problemstillingen «Hvilken nytte ...