• Factors Influencing Adoption of Uber in Bangladesh and Pakistan 

      Rahman, Ummeh Habiba Faria Benteh; Zafar, Muhammad Khubaib (Master thesis, 2018)
      Formål: Over all hensikt med denne studien er å undersøke konsernets oppførselstiltak mot vedtak av uber med fokus på effekter av digitalisering og delt økonomi ved adopsjon av uber. Et annet mål er å undersøke de kulturelle ...