• Do customer profitability analyses pay? A survey of large Norwegian companies 

   Helgesen, Øyvind; Sandanger, Helge Mykkeltveit; Sandbekk, Joakim (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of this paper is to study the relationships between the extents of use of customer profitability analyses (CPA) and business performance. In addition to CPA as an overall construct, five methods are included: ...
  • The use and perceived managerial merit of customer profitability models in Norway 

   Helgesen, Øyvind; Sandanger, Helge Mykkeltveit; Sandbekk, Joakim (Chapter, 2019)
   Formålet med dette kapitlet er å studere bruksgrader, nyttenivåer og sammenhenger mellom bruk og oppfattet nytte av kundelønnsomhetsmodeller. En litteraturgjennomgang avdekker fem modeller: lønnsomhetsanalyser av enkeltkunder, ...