• E-handelens innvirkning på kvinners forbrukeratferd 

      Ericsson, Amanda Jullum; Gorska, Adriana Teresa; Henden, Sofie (Bachelor thesis, 2016)
      I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan den økende interessen for e-handel har påvirket kleshandelen til kvinner mellom 18 og 35 år. For å ha muligheten til å svare på vår problemstilling på en ryddig og oversiktlig ...