• BIM og robotteknologi 

   Sletvold, Halvard; Westermann, Per-Kristian (Student paper, others, 2014)
   Denne Case-oppgaven tar utgangspunkt i et IFU-prosjekt mellom nLink As og Vintervoll AS, som er støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet går ut på å utvikle et robotbasert system for automatisk boring i betong (kan også ...
  • FDV-BIM Toppidrettssenteret i Granåsen 

   Skaret, Lene Kristine Rosendal; Sørengaard, Linda Jeanette (Student paper, others, 2014)
   Målet med casen var å produsere og etablere en FDV-BIM av Toppidrettssenteret i Granåsen ved hjelp av 2D DWG-tegninger og FDV-dokumentasjon. Objektene i modellen skulle berikes med så mye informasjon som mulig med fokus ...
  • FDVU-BIM: Fosen videregående skole 

   Alseth, Olav (Student paper, others, 2013)
   NORSK: Målet med denne caseoppgaven er å vise noen muligheter og utfordringer med å etablere en FDV-BIM av et eksisterende bygg, samt øke kunnskapen om emnet. Bygget som er modellert og beriket med FDV-data i denne casen ...
  • Optimalisering av planlegging av framdrift i byggeprosess ved hjelp av BIM 

   Hagelund, Tore Olsen (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i årsstudium i BIM ved Høyskolen i Gjøvik. Jeg har sett på muligheter ved å bruke BIM i planleggingen av ett byggeprosjekt, for å få ut en fremdriftsplan og hvor mye etterarbeid det ...
  • Prosessen som verktøy i BIM 

   Byström, Linda (Student paper, others, 2013)
   Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse for å skape forståelse for og implementere BIM, og dels undersøker wikien som mulig media for å samle å spre både generell og spesifikk kunnskap om ...